Terveyskeskusmaksu
on tervetullut

Kiitokset Vuokko Niskaselle mielipiteestä ja sen ohessa hauskasta tunnelmakuvasta laboratorion odotushuoneessa (TS 28.4.). Kirjailijan tyylillään hän maalaa kuvan, joka on todellisuutta tällä hetkellä kaikkialla maamme suurimmissa terveyskeskuksissa. Tilanne ei ole hyvä. Mutta kysymys on ennen kaikkea rahasta. Tietysti myös erilaisten palvelujen priorisoinnista, tärkeysjärjestykseen asettamisesta, yhteiskunnassa.

Yleisesti tunnustetaan, että jo kansantalouden ja kansainvälisen kilpailukyvyn, jonka nimeen paljon vannotaan, kannalta on ehdottoman tärkeää, että sekä koulutus että terveyspalvelut on hyvin järjestetty. Jos näistä palveluista aletaan liiaksi tinkiä, se tulee vaikuttamaan koko kansakunnan tilaan.

Vuokko Niskanen ottaa esiin myös ikääntyvän väestön tuomat ongelmat. Lievästi liioitellen kerrotaan tai epäillään, että yli 65-vuotiaat ovat vain "nuorten tiellä". Kuitenkin terveyslautakunnassa on paneuduttu vanhenevan väestön huoltoon. Erityisesti hoivasairaanhoitoon on kiinnitettävä huomiota. Ja ennen sitä elämän tilannetta on huolehdittava tarpeellisesta kotisairaanhoidosta, jotta kaikki voisivat olla mahdollisimman kauan kotona.

Ja sitten Vuokko Niskasen otsikkoasiaan, terveyskeskusmaksuun. Ilmaisia palveluja ei yhteiskunnassa ole. Terveyslautakunnassa olen jatkuvasti ollut sitä mieltä, että terveyskeskusmaksu tulisi Turkuunkin, kuten on tapahtunut jo useimmissa kunnissa. Mukaan lukien useimmat vasemmistoenemmistöisetkin kunnat. Hänen ehdotuksensa ns. korvamerkityistä rahoista voidaan ilman muuta toteuttaa lautakunnan talousarvion puitteissa.

Terveyskeskusmaksuina kerätyillä noin 6,5 miljoonalla markalla pystyttäisiin maksamaan yhden pienemmän perusterveydenhuollon terveysaseman kustannukset tai rahasumma jaettuna 8:lla se helpottaisi kaikkien kahdeksan terveysaseman toimintaa.
Mirja Pitkänen
Turun terveyslautakunnan jäsen (kok)