Suomi huonona esimerkkinä koko Euroopalle:
Kevätmetsästys lopetettava heti

TS/Jonny Holmén<br />"Suomen on aika myöntää, että kevätlinnustus kuuluu historiaan. Se on jäänne ajoilta, jolloin vesilinnut toivat pitkän talven jäljiltä ensiarvoisen tärkeää valkuaispitoista ravintoa saaristolaisille. Nykyään se on vain luonnonvaroja tuhlaava harrastus", Teemu Lehtiniemi kirjoittaa. - Kuvassa haahkoja.
TS/Jonny Holmén
"Suomen on aika myöntää, että kevätlinnustus kuuluu historiaan. Se on jäänne ajoilta, jolloin vesilinnut toivat pitkän talven jäljiltä ensiarvoisen tärkeää valkuaispitoista ravintoa saaristolaisille. Nykyään se on vain luonnonvaroja tuhlaava harrastus", Teemu Lehtiniemi kirjoittaa. - Kuvassa haahkoja.

Kevätmetsästys puhuttaa (TS 25.4.) ja niin sen pitääkin. Kevätmetsästyksen jatkamisella Suomessa on merkittäviä seuraamuksia Euroopan linnustolle ja metsästystilanteelle. Suomi on nyt huonona esimerkkinä koko Euroopalle. EU komissio on päättänyt haastaa Suomen EY-tuomioistuimeen kevätmetsästyksen vuoksi.

Lintudirektiivin 7 artikla kieltää lintujen metsästämisen niiden kevätmuutto- ja lisääntymisaikana. Suomi on ainoa EU-maa, jonka lainsäädäntö sallii muutamien lintulajien metsästämisen niiden lisääntymisaikana. Toinen 7 artiklan rikkoja on Ranska, jossa lainsäädäntö sallii lintujen metsästämisen vielä kevätmuuttoaikana helmikuussa. Muut EU-maat ovat saattaneet metsästyslainsäädäntönsä näiltä osin yleisesti hyväksytyiksi ja ekologisesti kestäviksi.

Suomen pesimäaikainen metsästys on siis melkoinen poikkeus Euroopassa. Tämän vuoksi kaikkialla EU-maissa metsästäjät seuraavat Suomen kevätmetsästystilanteen kehittymistä. Suomi on ennakkotapaus, johon tullaan tulevissa oikeudenkäynneissä ja lainsäätötilanteissa viittaamaan.

Jos Suomi ei kiellä kevätmetsästystä, muiden EU-maiden metsästäjät tulevat vaatimaan poikkeamista 7 artiklasta Suomen tilanteeseen ja esimerkkiin vedoten. Tämän seurauksena yhä harvempi kiuru, kottarainen, kahlaaja ja vesilintu saapuu Suomeen keväällä - lintukantaamme tullaan verottamaan keväällä ja kesällä myös muualla Euroopassa, jos me sallimme sen kotimaassamme. Suomen linnusto kärsisi tästä huomattavasti, koska valtaosa linnuistamme on muuttolintuja.

Suomen on siis aika myöntää, että kevätlinnustus kuuluu historiaan. Se on jäänne ajoilta, jolloin vesilinnut toivat pitkän talven jäljiltä ensiarvoisen tärkeää valkuaispitoista ravintoa saaristolaisille. Nykyään se on vain luonnonvaroja tuhlaava harrastus. Pesimäaikana tapahtuva metsästys on siis hyvän metsästystavan vastaista ja laajojen metsästäjäpiirien halveksimaa toimintaa. Riistan tulee antaa ensin lisääntyä ja vasta sitten kerätään sato - eihän kukaan järkevä viljelijäkään syö siemenperunoitaan.

Kevätmetsästykseen liittyy monia epäkohtia, jotka kärjistyvät Ahvenanmaan lainsäädännössä. Maakunnassa metsästettiin vuoden 1999 kevätmetsästyksessä yli 8 500 pilkkasiipeä. Tämä on reilu 30 prosenttia maassamme pesivistä pilkkasiivistä ja noin puolet Ahvenanmaan pesimäkannasta.

Silti maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet kehtaavat väittää määriä pieniksi osuuksiksi kokonaiskannasta. Ilman muualta tulevaa täydennystä pilkkasiipi olisi maakunnassa uhanalainen.

Nämä ja monet muut tässä mainitsemattomat syyt osoittavat, että nyt olisi vihdoinkin aika lopettaa kevätmetsästys ja saattaa metsästyslainsäädäntömme muiden sivistyneiden valtioiden tasolle. Ranska lopetti peltosirkun metsästämisen viime keväänä heti EY-tuomioistuimen määräämän 100 000 euron suuruisen päiväsakon jälkeen. Suomen ei tarvitse mennä niin pitkälle - me voimme lopettaa kevätmetsästyksen heti.
Teemu Lehtiniemi
Suojeluvastaava
BirdLife Suomi