Kirjoittajavieras-kolumni Pertti Hemmilä
Hoitoalalla oikea aika työllistää

Saatuaan opinnot suoritettua uudet sairaanhoitajat ja muut hoiva-alan ammattilaiset ryhtyvät suurin toivein työnhakuun, kirjoittavat hakemuksia ja soittelevat ylihoitajille. Useimmille kuitenkin karu totuus paljastuu varsin pian. Suomalaisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tarjotaan pääosin muutaman viikon tai parhaimmillaan muutaman kuukauden pätkätöitä - jos niitäkään. Ei ole ihme, että kampanjointi suomalaisen sairaanhoitohenkilöstön palkkaamiseksi Norjaan tuottaa tulosta.

Ulkomailla luvattu vakinainen työ, parempi palkka, verohelpotukset ja lasten hoidon järjestäminen painavat aivan ymmärrettävästi vaakakupissa enemmän kuin roikkuminen ikuisena sijaisena määräaikaisissa työsuhteissa koti-Suomessa.

Määräaikaiset työsopimukset toinen toisensa perään heikentävät työmotivaatiota ja lisäävät muutenkin raskaan työn henkistä kuormitusta. Epävarmuuden myötä työstä tulee liian tärkeä osa elämää, kun taustalla on jatkuva huoli siitä uusitaanko sopimus vai ei. Myös pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden kannalta olisi toivottavaa, että hoitajat eivät koko ajan vaihtuisi.

Meillä on terveydenhuoltoalalla samaan aikaan työvoimapula ja tuhansia työttömiä ammatti-ihmisiä. Ja tämä vain siksi, ettei palkkaamiseen muka ole rahaa. Sen sijaan tuntuu olevan varaa siihen, että annamme heidän ammattitaitonsa ruostua työttömyyskortistossa.

Kuitenkin kyse on mitä suurimmassa määrin alasta, jossa ammattitaidon ylläpito edellyttää käytännön työssäoloa. Yhden sairaanhoitajan koulutus maksaa yhteiskunnallemme yli 250 000 markkaa ja valmistuttuaan osa heistä vie ammattitaitonsa ja -tietonsa ulkomaille, koska emme pysty tarjoamaan työtä.

Työssä oleva hoiva-alan henkilöstö raataa voimiensa äärirajoilla pitkiä työvuoroja ja jopa potilaiden turvallisuus on vaarassa henkilöstön vähäisyyden vuoksi, mutta työntekijöitä ei vaan lisätä. Maamme väestö on ikääntymässä ja vielä tällä vuosikymmenellä sosiaali-ja terveysalalta lähtee eläkkeelle 60 000 - 70 000 henkilöä. Voimme siis aivan levollisin mielin palkata töihin nyt työttömänä olevia ja vuosittain valmistuvia terveyden- ja sairaanhoitajia, henkilöstöä ei varmaan tule olemaan liikaa.

Kun tulevaisuuden työvoimapula on tiedossa ja nyt jo pätevistä sijaisista on pulaa, kannattaa kuntien turvata työvoiman saanti palkkaamalla osa sijaisista vakituisiksi jo nyt. Tällä tavoin ratkaistaan ongelma ennen kuin sen ratkaisu tulee paljon hankalammaksi ja kalliimmaksi.

Nykyisessä taloustilanteessa olen hallituspuolueen kansanedustajana mielihyvin sitoutunut siihen, ettei julkisen talouden toimenpitein kiihdytetä inflaatiota, eikä muutoinkaan aiheuteta talouden ylikuumenemista. Mielestäni kuitenkin aktiivinen työllistäminen, jolla turvataan terveyden- ja sairaanhoitoa myös tulevina vuosina, ei ole inflaatiota kiihdyttävää toimintaa.

Valtiovarainministeriössäkin ymmärretään, että työllistäminen tarkoittaa samalla verotulojen lisääntymistä ja työttömyyden hoitoon kuluvien menojen pienentymistä.
Kirjoittaja Pertti Hemmilä on halikkolainen kokoomuksen kansanedustaja.