Media apuun huumesodassa

Nyt on jo kiire! On korkea aika tehostaa ja puuttua vielä nykyistä aktiivisemmin nyt käynnissä olevan huumesodan lopettamiseksi!

Meillä ei onneksemme ole Kosovon tms. maiden kaltaista sotatilaa, mutta meillä käydään vakavaa ja tuhoisaa kemiallista sotaa. Mitä muutakaan on tämä huumeilla käytävä hyökkäys? Tämä sota tappaa ja tuhoaa nuoria ihmisiä. Lisäksi näiden kemiallisten "aseiden" käyttö vaikuttaa tuleviin sukupolviin niiden aiheuttamien pysyvien terveyshaittojen kautta!

Tätä sotaa ei voiteta muulla tavalla kuin tuomalla sen kauhut todellisina eteemme päivittäin tv-uutisissa ja lehdissä. Kerrotaan joka päivä, yhtä usein kuin ulkomaiden sodista, kuolleista ja "haavoittuneista", sanoin ja kuvin.

Tämän sodan hyökkääjä, tällä kertaa paljon puhuttu valkoinen heroiini, tulee idästä, Viipurista ja Pietarista. Kun sekä hyökkääjä että sen hyökkäyssuuntakin tunnetaan, niin emmekö pysty sitä voittamaan? Nyt on jo todellakin kiire! Koko Suomen kansa "palvelukseen".
Hätätila

Lauri Luoto on mielestäni oikeassa epäillessään lukukausimaksujen pitkittävän entisestään opintoja. Laina on vain taloudellisen rasitteen siirtämistä tulevaisuuteen, siksi moni ei ole sitä halukas ottamaan edes nyt ja käy siksi töissä.

Yliopisto-opiskelijat eivät kaikki ole taloudellisesti vapaita, naimattomia ja nuoria ihmisiä, vaan joukossa on paljon mm. perheellisiä, asuntovelkaisia ja myös mahdollisesti luottohäiriöisiä opiskelijoita, joille lisälaina ei tule kysymykseen. Valmistuminen suoraan akateemisille työmarkkinoille ei sekään ole enää itsestäänselvyys.

Miksi opintotuen korottamiseen pitäisi olla syynä vain lukukausimaksujen pakollistaminen? Opiskelijat ovat ainoa yhteiskunnallinen ryhmä, joka joutuu kattamaan jo peruselinkustannuksensa (ruoan, vaatteet, asumisen) pankkilainalla. Opintotuen nostaminen edes perustoimeentulotuen tasolle vähentäisi varmasti opiskeluaikaisen palkkatyön tarvetta ja siten vaikuttaisi suoraan opiskeluaikojen lyhentymiseen.

K??? ?r?rja 27. 4. sekä 4. ja 5. 5. klo 21.