Työttömyysturvassa lapsus

Kun työttömyysturvaa uudistettiin vuoden 1997 alusta, tavoitteena oli työministeriön mukaan kannustaa työttömiä omaan aktiivisuuteen ja tehdä lyhyt- ja osa-aikaiset työt kannattavammiksi kuin työttömyyskortistossa oleminen.

Tavallisen kansalaisen oikeustaju sanoo, että kokopäivätyön loputtua osa-aikatyöhön ryhtyviä pitäisi kohdella työttömyyskorvausta laskettaessa samalla tavalla riippumatta siitä, tekeekö töitä joka päivä puoli päivää vai joka toinen viikko täyden viikon. Kummassakin tapauksessa tulee tehdyksi 80 tuntia neljässä viikossa.

Kun työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa lasketaan, edellä kuvatut työaikajärjestelyt eivät olekaan enää samanarvoisia ja sitä ei kerrota työministeriön oppaassa.

Joka päivä puolta päivää tekevällä täyttyy 43 viikon työssäoloehto 43 viikon kuluttua ja sen jälkeen lasketaan uusi työttömyyspäiväraha, joka määräytyy todellisen puolipäiväpalkan mukaan (esim. 4 000 mk/kk). Jos on töissä vain joka toinen viikko, tyhjiä viikkoja ei lasketa mukaan. Työssäoloehto täyttyy vasta 86 viikon kalenteriajan jälkeen, jolloin lasketaan uusi työttömyyspäiväraha.

Aikaisemman kokopäivätyön perusteella laskettu korkeampi päiväraha säilyy siis kaksinkertaisen ajan ja, mikä epäoikeudenmukaisinta, uusi päiväraha lasketaan kaksinkertaisen palkan mukaan (esimerkissä 8000 mk/kk), koska tyhjiä viikkoja ei oteta huomioon laskelmassa.

Lainsäätäjä ei ole voinut tarkoittaa tätä säätäessään lakia, joten kyseessä on ilmiselvä lapsus tai sitten palkanmääritysasetuksen tulkintavirhe.

Jopa työttömyyskassojen virkailijat pitävät tulkintaa epäoikeudenmukaisena ja kehottavat valittamaan siitä julkisesti, koska eivät voi itse sille mitään.

Nykyisen tulkinnan mukaan ei kannata ottaa vastaan sellaista osa-aikatyötä, jota pitää tehdä joka viikko ja joka kestää niin pitkään, että 43 viikon työssäoloehdon täytyttyä työttömyyspäiväraha määritetään uudelleen. Kannattaa ottaa vain täysinä viikkoina tehtävää osa-aikatyötä tai odottaa kortistossa kokopäivätyötä, niin saa edes 500 päivää kokopäivätyön perusteella laskettua ansiosidonnaista päivärahaa.

Pyydän vastuullisia virkamiehiä ja/tai kansanedustajia vastaamaan, onko kuvattu epätasa-arvo tarkoituksellista ja jos ei ole, korjaamaan asian mahdollisimman pikaisesti.
Osapäivätyöläinen