Lukukausimaksuilla
tehoa opiskeluun

Ehdotetut yliopistojen lukukausimaksut ovat herättäneet vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Viimeksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Luoto (TS 9.4.) käsitteli asiaa ja painotti lukukausimaksujen aiheuttavan epätasa-arvoa rajaamalla mahdollisia hakijoita pois.

Itse pidän lukukausimaksua hyvänä ehdotuksena ja tehokkuutta lisäävänä tekijänä. Se nostaisi kynnystä pyrkiä yliopistoon ja varmistaisi hakijoiden olevan motivoituneita kouluttamaan itseään. Olisihan se sijoitus itseensä, joka maksaisi itsensä takaisin työelämään päästyä. Tällöin jäisi varmasti paljon pois ns. "ikuisia opiskelijoita", jotka ovat sinne hakeneet "kun ei oo nyt oikeen muutakaan..." eikä valmistumisesta ole tietoakaan. Näin säästettäisiin hukkaan menneitä opintotukia ja yliopistojen resurssit kohdentuisivat tehokkaammin niille, jotka tosissaan opiskelevat. Tämä helpottaisi myös opetussuunnitelmien tekoa, kun opiskelijoiden todelliset määrät olisivat tarkemmin tiedossa.

Lauri Luoto epäili lukukausimaksun pitkittävän opiskeluaikoja, kun opiskelijat joutuisivat hakeutumaan enenevässä määrin työelämään opiskelun ohella. Uskon, että lukukausimaksu päinvastoin nopeuttaisi valmistumista, koska kukaan tuskin on halukas maksamaan ylimääräisistä vuosista, vaan pyrkisivät valmistumaan nopeammin. Lukukausimaksun vastineeksi tulisi opintotukea korottaa, jotta elinkustannukset olisivat siedettävämpiä ja myös tämä vähentäisi tarvetta hakeutua työelämään opiskeluaikana. Jotta tasa-arvo ei heikentyisi, tulisi valtion takaaman edullisen opintolainan olla suunnattu myös lukukausimaksuja varten. Tämän lainan voisi maksaa takaisin sitten työelämään päästyään. Näin kaikilla yhteiskunnan ryhmillä olisi mahdollisuus hakeutua yliopistoihin.

Jotta lukukausimaksulla olisi näitä tehokkuutta lisääviä vaikutuksia tulisi sen olla riittävän suuri. Liian pienestä maksusta (esim. 500 mk) ei olisi muuta kuin kiusaa opiskelijoille, eikä sen tuomat taloudelliset hyödytkään olisi merkittäviä. Mutta jos maksu olisi esim. 5 000 mk/lukukausi, se varmasti toisi tehokkuutta ja sen tuottama 65 milj.mk tuntuisi jo merkittävästi Turun yliopiston 840 milj. markan vuosibudjetin jälkeenjääneisyydessä.
Tomas Haltsonen
opiskelija