Turvallinen koulumatka
ekaluokkalaiselle

TS/Timo Jerkku<br />Vilkkaasti liikennöidyn Kakskerrantien ylitys on pienelle ekaluokkalaiselle liian jännittävä paikka, toteaa kirjoittaja.
TS/Timo Jerkku
Vilkkaasti liikennöidyn Kakskerrantien ylitys on pienelle ekaluokkalaiselle liian jännittävä paikka, toteaa kirjoittaja.

Wäinö Aaltosen koulun ensimmäisen luokan oppilaiden vanhemmat Turussa ovat saaneet informaatiota luokkamuodostuksesta, ja sen perusteella ykkösluokat sijoitetaan Moikoisiin. Lapun mukaan asiaa on pohtinut opettajakunta, ja perusteena on opetusjärjestelyt. Ongelmahan juontaa Hirvensalon kasvavasta lapsimäärästä, jolloin oppilaita on hankala sijoittaa koulutaloihin, joiden väli on noin kilometri ja joiden välissä on vilkkaasti liikennöity Kakskerrantie.

Perusteena on käytetty kotiin tulleen informaation mukaan opetusjärjestelyjä. Toisia kriteereitä käyttäen olisi voitu päästä toiseen ratkaisuun. Muita kriteereitä on oppilaiden ja vanhempien toive koulusijoituksesta, ykkösluokan koulumatkan pituus, sekä vaarallisuus sekä oppiminen ja sosiaalistuminen kouluun.

Wäinö Aaltosen koulussa on ollut käytössä toimiva kummisysteemi, jossa ykkösluokan oppilailla on kummioppilas kuudennella luokalla, tämä systeemi ei toimi, jos ykköset ovat eristyksissä toisessa koulutalossa. Myöskään veljeksistä ja sisaruksista ei ole tukea koulussa eikä koulumatkalla.

Kun koulutalo myöhemmin vaihtuu, tulee uusi muutos, joka pienen lapsen koulutiellä ei useinkaan ole toivottava. Ykkösluokilla tapahtuu keskimäärin enemmän tapaturmia kuin myöhemmin (oman kokemukseni mukaan). Tilanne, jossa noin 100 ekaluokkalaista on keskenään yhdessä koulutalossa, ei ole välituntivalvojien näkökulmasta helppo. Toimiva kummijärjestelmä on auttanut monessa käytännönjärjestelyssä: ruokailun aloituksessa, luistimien kiinnityksessä, voimistelutunneilla, tällainen ei ole nykysysteemissä mahdollista.

Vakavin ongelma on erittäin vilkkaasti liikennöidyn Kakskerrantien ylittäminen. Tällöin olisi ollut toivottavaa, että olisi keskusteltu kodin kanssa kummalla puolella Kakskerrantietä alaluokan oppilas haluaa opiskella. Osa lapsista voisi haluta opiskella Moikoisissa, osa toisella puolella tietä, sillä vasemmalle kääntyminen Kakskerrantieltä Ylikyläntielle ja Ylikyläntieltä Kakskerrantielle on aamuruuhkan aikana ikimuistoinen kokemus vanhemmille. Vakavampi uhka on ekaluokkalaisten Kakskerrantien ylitys kävellen Ylikyläntien kohdalla aamuhämärissä.

Iltapäivällä on mahdollisesti toinen ylitys, riippuen meneekö lapsi kotiin vai iltapäivähoitoon ja missä iltapäivähoito sijaitsee. Aamuisin autojono on jatkuva ja vauhti on usein kova. Moikoistentien kohdalla on alikulku, joka on talvisin usein peilikirkkaassa jäässä, keväisin ja syksyisin (esimerkiksi nyt) se on täynnä irtosoraa, jolloin pyöräilytapaturmat ovat mahdollisia eikä kulku ole ruuhka-aikana turvallista.

Haluan, että kouluunsijoitusratkaisu mietitään käyttäen kriteerinä pienen oppilaan näkökulmaa ja vanhempien toiveita, vaatiihan uudistettu koululainsäädäntö ottamaan kodin toiveet huomioon.
Kalervo Dahlström
Koulutusvastaava, opettaja ja isä
Turku