Käsittämätöntä
itsekkyyttä

Sietäisivät paperiliittolaiset suurine palkkoineen ja lyhyine työaikoineen kortistoon. Saisivat työhaluiset töitä!

Ennen pitkää paperiteollisuudelle käy kuin laivateollisuudelle, joka oli maankuulu lakkoherkistä työntekijöistään: ei ole työpaikkoja!

Oma työaikani oli vuonna 1999 viikossa 50 tuntia ja koko tältä ajalta tuntipalkkani 41 markkaa.
Perhepäivähoitaja