Miksi kysytään
henkilötunnusta

Turun yliopisto tekee tutkimustyötä miesten hormoniriippuvaisten oireiden esiintymisestä. Tutkimus on varmasti hyödyllinen ja siihen voi vastata myös nimettömänä. Tämä varmaan rohkaiseekin useaa vastaamaan, sillä lomakkeessa kysellään arkaluonteisiksi luokiteltavia asioita.

Kysymykset lähetetään kaikille 40 - 70 -vuotiaille turkulaisille miehille ja siksi ihmettelenkin miksi lomakkeessa kysytään vastaajan syntymäaikaa muodossa: henkilötunnus. Moni kun varmasti kirjoittaa siihen koko litanian tunnusosineen kaikkineen sen enempää ajattelematta. Kuin vahvistukseksi epäilylleni, ettei vastaajan henkilöllisyys jää epäselväksi, kyselyn tekijä on painattanut (ehkä hieman vaaleammalla, mutta kuitenkin) lomakkeen takasivulle lomakkeen juoksevan tunnistenumeron. Et sillai...
10 04 in cognito