Mistä ollaan
valmiita luopumaan

Verojen alentamisvaatimukset on Suomessa voimistuneet taas viime aikoina. Varsinkin siellä tuloasteen yläpäässä. Maamme korkean verotuksen väitetään jo vaikuttavan negatiivisesti kansalaisten työmoraaliin.

Minusta verotuksen olennaista alentamista vaativien olisi kyllä myös kerrottava, että mistä yhteiskunnan tuottamista palveluista he ovat valmiit luopumaan ja millaista hintaa niistä sitten maksamaan veroalen myötä. Näitä jo itsestään selvinä pitämiämme yhteiskunnan yhteisillä verovaroilla ylläpitämiä palveluitahan ovat mm. terveydenhoito, sosiaaliturva, sivistystoimi, poliisi, palolaitos, puolustusvoimat, liikenneväylät ym. ym. Lista on pitkä.

Verotuksen alentamisen vaatiminen ilman sen rinnalla käytävää yllä mainittua arvokeskustelua on mielestäni väärin- ja väärämielistä. Hyvinvointivaltiohan syntyy ja pysyy yllä käsittääkseni siitä, että kaikki kynnelle kykenevät kantavat verojen muodossa voimiensa mukaisen korren yhteiskunnan yhteiseen kekoon.
Antero Tanskanen