Naantalin Työväenyhdistyksen
säätiön rakennuslupapäätöksestä

Turun Sanomissa 4.4. julkaistun jutun "Naantali valittaa rakennusluvasta; poikkeuslupa kelpaa kaupungille" johdosta esitän seuraavan vastineen.

Saatoin 27.3.2 000 kaupunginhallituksen käsittelyyn rakennuslautakunnan rakennuslupapäätöksen, joka koski Naantalin Työväenyhdistyksen säätiölle myönnettyä lupaa. Kyseinen päätös on useilla eri perusteilla lain vastainen. Kaupunginjohtajan kuten myös kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia, että kaikissa virkatoimissa noudatetaan lakia. Lehtiuutisesta saa osittain väärän käsityksen.

Kaupunginhallituksessa Jukka Järvinen (sd) ehdotti Tuula Honkasen (sd) kannattamana, että kaupunginjohtajan esittämä valitus hylätään ja rakennuslautakunnan päätös pidetään voimassa. Markku Tuuna (kok) ehdotti Sari Saarisen (vihr) kannattamana, että "kaupunki valittaa rakennuslautakunnan päätöksestä asian ennakkotapausluonteen vuoksi ottaen huomioon rakennusoikeuden ylityksen määrän tulkinnanvaraisuuden ja käyttötarkoituksen olennaisen muutoksen. Koska rakennuksen suojelu ja kunnostus on kaupunkikuvan kannalta suotuisaa, niin kaupunki peruuttaa valituksen, mikäli säätiö panee vireille täsmälleen rakennuslupahakemuksen mukaisen poikkeuslupahakemuksen ja jonka hyväksymistä kaupunginhallitus puoltaa. Poikkeuslupahakemuksessa tulee esittää myös selvitys vaadittavien kahdeksan autopaikan sijoituksesta".

Näistä esityksistä äänestettäessä tuli Tuunan esitys hyväksytyksi äänin 5-3. Tämän jälkeen, kuten lehtiuutisessa kerrotaan, tuli Tuunan esitys päätökseksi, koska kaupunginjohtajan esitystä ei kannatettu. Jätin päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen: Kaupunginhallituksen päätös valituksen tekemisestä rakennuslupapäätöksestä on sinänsä oikea, mutta sen perustelut "ennakkotapausluonteen vuoksi" on virheellinen, koska lupa on myönnetty lainvastaisesti.

Kaupunginhallituksen päätökseen on lisäksi sisällytetty siihen kuulumattomana kannanotto, jonka mukaan kaupunginhallitus puoltaa "täsmälleen rakennuslupahakemuksen mukaista poikkeuslupaa". Kaupunginhallitus ei voi ennakoivasti päättää puollostaan, koska kyseinen poikkeuslupa ei ole vireillä.

Myöskin perustelu "rakennuksen suojelun ja kunnostuksen suotuisuudesta" kerrosalan ylitykseen ja käyttötarkoituksen muutokseen nähden on harhaanjohtava, sillä suojelu ja kunnostus on tehtävä rakennettaessa myös kaavan mukaisesti, mihin kaiken lisäksi Naantalin Työväenyhdistyksen säätiö on Kiinteistö Oy Naantalin Sviitin kanssa tekemässään maanvuokrasopimuksessa sitoutunut.
Jorma Kallio
kaupunginjohtaja