Martikaisella
malka silmässä

Martti Martikainen on useaan kertaan eri lehtien palstoilla (viimeksi TS 5.4.) kertonut huolestuneisuudestaan sosiaalitoimen yksityisten yksiköiden vajaakuntoisuudesta. Joskus kyse on ollut siitä, että kehitysvammaisia on aiottu sijoittaa rakennuksen toisessa kerroksessa oleviin makuutiloihin, toisinaan taas yksikkö on rakenteellisesti muuten vain huono esimerkiksi rakennusmateriaaliensa takia.

Martikainen edellyttää myös, että huonekoon yksityisissä laitoksissa täytyy olla vähintään 12 neliömetriä ja että huoneessa on vain yksi henkilö majoitettuna. Myös henkilökunnan vähäisyys niissä huolestuttaa häntä.

Martikaisen mielestä myös pelko(?) on aiheuttanut vääriä sijoituksia yksityisissä laitoksissa. Ihmettelen miksi, koska en tiedä ketä sosiaalityöntekijät pelkäisivät. Yleisesti ottaen Martikainen pitää suurena onnettomuutena vammaiselle, jos hänellä on vaara sijoittua yksityiseen hoitolaitokseen.

Kuitenkin Laitilassa käydessään Martti Martikainen ei pitänyt vääränä sitä, että 11+1 -paikkainen kunnallinen kehitysvammaisten asuntola hoiti 17-21 vammaista. Ja että vanhainkodissa 12 neliömetrin huoneessa hoidetaan kolmeakin vanhusta yhdessä huoneessa, vaikka siellä ei ole edes vesipistettä. Eikä sekään ole väärin, että vanhuksia majoitetaan aulaksi tarkoitetuissa tiloissa.

Ilmeisesti Martikaisen näkemys on seuraavanlainen; jos kunnallinen hoitoyksikkö hoitaa ylipaikoilla, se on veronmaksajille säästöä, mutta jos yksityinen sen tekisi, se olisi silkkaa ahneutta.

Olen ymmärtänyt, että Martikaisella on roska siinä silmässä, joka arvioi yksityistä vammaisten ja vanhusten huoltoa huomaamatta hirttä kunnallista toimintaa tarkastelevassa silmässä.
Sakari Muuvila
valtuutettu, Laitila