Turun kirurgisen
sairaalan kohtalo

Veikko Tuominen ihmettelee kirjoituksessaan (TS 3.4.) kirurgisen sairaalan pitkää kesäsulkua ja Mi-Ka esittää samalla sivulla hätähuudon terveysasemien puolesta.

Minusta turkulaisilla on oikeus tietää, että terveyslautakunnan puheenjohtajana toimii Tyksin lääkäri, joka ei ilmeisesti ole juridisesti jäävi, moraalinen jääviys onkin sitten eri asia.

Olen jonkin aikaa seurannut terveyslautakunnan työskentelyä ja todennut, että kyseinen puheenjohtaja enemmistöineen pyrkii johdonmukaisesti heikentämään Turun kirurgisen sairaalan toimintaedellytyksiä. Tähän hänellä on oivat mahdollisuudet, koska hänen takanaan on lähes aina lautakunnan enemmistö joko äänin 7-6 tai 6-6, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisee. Tätä heikentämistä on tuettu eri tavoin, johon enemmistöasema antaa mahdollisuuden.

Terveyslautakunta päättää virkamiesten esityksestä, miten terveydenhuollon rahat jaetaan, keitä palkataan sekä useista muista terveydenhuoltoon liittyvistä seikoista.

Julkisestikin puheenjohtaja on ollut sitä mieltä, että naistentautien operatiivinen toiminta on kokonaisuudessaan siirrettävä Tyksiin ja että Turun Kirurginen sairaala on yhdistettävä Tyksiin.

Pitämällä Turun kirurgisen sairaalan käyttöaste alhaisena pyritään osoittamaan, että sen toiminnot ovat Tyksiä kalliimmat ja että yhdistäminen tulee taloudellisesti edulliseksi.

Samanlaista näennäistaloudellisuutta kokoomusvetoinen terveyslautakunta on myös kerta toisensa jälkeen harjoittanut viivästyttämällä Runosmäen terveysaseman rakentamista. Rahaa on kulunut väliaikaisiin korjauksiin, kun välttämättömiä päätöksiä ei ole haluttu tehdä, eikä haluta vieläkään.

On selvää, että on toimittava potilaitten parhaaksi ottamalla myöskin huomioon taloudelliset mahdollisuudet.

Vaihtoehtoja on kuitenkin aina enemmän kuin yksi ja päätökset syntyvät demokratiassa poliittisten voimasuhteiden mukaan. Haluan siksi kiinnittää turkulaisten huomion siihen, että äänestäjät ratkaisevat, minkälaisia päätöksiä, millä ehdoin ja ketkä niitä tekevät 1.1.2001 lähtien.
Ruth Hasan, KTL
kaupunginvaltuutettu (sd)