Työ houkuttelee, vaikka
toisin väitetään

TS/Tuula Heinilä<br />Rakennusalalla työkokemuksen puute on suurin syy siihen, ettei työsopimusta synny.
TS/Tuula Heinilä
Rakennusalalla työkokemuksen puute on suurin syy siihen, ettei työsopimusta synny.

Miksi työtön ei löydä työtä? Suurin syy on se, että uusia avoimia työpaikkoja on maamme työvoimatoimistoissa tarjolla 26 000, kun samaan aikaan työttömiä työnhakijoita on 346 000 (Tilastokeskuksen tilasto: helmikuu 2000).

Miksi työnantaja ei löydä työntekijää? Suurin syy on se, että yritykset eivät löydä sellaisia henkilöitä, joilla olisi avoinna olevissa tehtävissä tarvittavaa osaamista tai pätevyyttä (Teollisuustieto 20.12.1999). Ammatillista peruskoulutusta on siis lisättävä ja suunnattava ammatillinen koulutus oikein.

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto keräsi viime vuoden lopulla jäsenliitoiltaan työvoimatiedustelulla tietoja jäsenyritystensä työvoimatarpeesta, -tilanteesta ja työvoiman saatavuudesta. Tiedusteluun vastasi 4 200 toimipaikkaa, jotka työllistävät 424 000 henkeä. Kysely kattoi teollisuusalan lisäksi rakennusalan ja palvelualan.

Työnantajilta saatujen vastausten mukaan suurin osa teollisuusyritysten rekrytointivaikeuksista johtuu siitä, että henkilöiltä puuttuu tehtävässä vaadittava ammatillinen koulutus (noin 26 %), työpaikkakohtainen erityisosaaminen (n. 18 %), tietotekniikan osaaminen (n. 17 %), työkokemus (n. 17 %), monitaitoisuus (n. 7 %) tai kielitaito (n. 2 %). Tällaisia vaikeuksia oli 86 prosentilla rekrytoitavasta henkilöstöstä.

Rakennusalalla työnhakijoiden työkokemuksen puute on tärkein syy siihen, että työsopimusta ei synny (n. 27 %). Muut tärkeimmät syyt ovat: ammatillisen peruskoulutuksen puute (n. 25 %), monitaitoisuuden puute (n. 18 %), työpaikkakohtainen erityisosaaminen puute (n. 9 %), riittävän kielitaidon puute (n. 2 %) tai tietotekniikan osaamisen puute (n. 2 %).
Timo Laine