Ihmisyysrikokset
uusin rikostyyppi

Vaikka Suomessa ei olisi yhtään maahanmuuttajaa meillä olisi täysin samat rakennemuutoksesta johtuvat ongelmat kuin nyt. On hitlerismi-haiderismia levittää maahanmuuttajavihaa.

Rikollisuus on perinteisesti ymmärretty yksilöitä koskevana. On kuitenkin rikoksia, joiden edellytyksenä on organisaatio (julkishallinto, yritys jne.). Tähän yhteisö- eli valkokaulusrikollisuuteen on kiinnitetty Suomessa enemmän huomiota vasta 1970-luvun lopulta lähtien. Määrittelisin lisäksi kolmannen, meillä 1990-luvulla ajankohtaiseksi tulleen, rikollisuustyypin, ihmisyysrikoksen.

Suomen uuden perustuslain (6‰) mukaan "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan ... alkuperän, kielen, uskonnon ... perusteella". Nämä sanat kuvaavat hyvin ihmisyyttä vastaan tehtyä rikosta. Siis: toisen ihmisen perusteeton eri asemaan asettaminen on ihmisyysrikos. Sen voi toteuttaa käyttämällä poliittisia vapauksia rasismin ja vihan levittämiseen, jotta oma poliittinen kannatus nousisi.
Jukka Paaso
kaupunginvaltuutettu (sd)