Kivilouhos tulossa
Merimaskuun

Kuten tässäkin lehdessä on kerrottu, on raisiolainen urakoitsija hakenut lupaa 160 000 kuution louhinnan, murskauksen ja mahdollisesti myös asfalttiaseman toiminnan aloittamiseen Merimaskussa, Villivuoren rauhoitusalueen välittömässä läheisyydessä.

Merimaskun tekninen lautakunta ratkaisee, myönnetäänkö lupa vai ei. Kunnan ja naapurikunnankin asukkaiden keskuudessa tämä uhka on herättänyt suurta huolta. Eräänä ilmentymänä tästä huolesta ovat monien kymmenien ihmisten allekirjoittamat vastustavat listat. Näistä listoista ovat yksityisissä keskusteluissa sekä kunnanjohtaja että teknisen lautakunnan esittelijä lausuneet etteivät anna moisille listoille mitään arvoa, eivätkä ne näin ollen tule vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin.

Demokratian halveksuntaa osoittaa myös se, että on levitetty virheellistä tietoa, jonka mukaan teknisellä lautakunnalla ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä hakemus. Tämä väite ei pidä paikkaansa, vaan osoittaa, ettei Maa-aineslain kolmatta pykälää tunneta, tai siitä halutaan vaieta.
Jussi Wecksell,
Rymättylä