Miten herättää kiinnostus
kirkon keskeisiin tehtäviin

TS/Robert Seger<br />Seurakuntien kyselyssä evankelioimistyötä ja lähetystyötä ei koettukaan tärkeimmiksi kirkon tehtäviksi, miksei, sitä pitäisi kirjoittajan mielestä kirkon piirissä pohtia.
TS/Robert Seger
Seurakuntien kyselyssä evankelioimistyötä ja lähetystyötä ei koettukaan tärkeimmiksi kirkon tehtäviksi, miksei, sitä pitäisi kirjoittajan mielestä kirkon piirissä pohtia.

Uutinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän teettämästä julkisuuskuvasta (TS 30.3.) antoi ajattelemisen aihetta. Tutkimuksen mukaan hautausmaiden ylläpito ja hoito mielletään edelleen tärkeimmäksi seurakuntien toimintamuodoksi. Tosin samalle viivalle näyttävät asettuvan seurakuntien toiminta lasten parissa ja nuorisotyö. Jos "ei tärkeäksi" miellettyä toimintaa kutsutaan turhaksi, tutkimuksen mukaan turhimmiksi koettuja toimintamuotoja ovat evankelioimistyö ja raamattutyö.

Ajattelemisen aihetta syntyy, kun vertaa tutkimustuloksia vuonna 1993 vahvistettuun uuteen kirkkolakiin. Uudessa kirkkolaissa on ensi kertaa määritelty kirkon (ja seurakuntien) tehtävä.

Laissa on lueteltu tehtäväalueet, joilla kirkko toimii yhteiskunnassa. Kun lamavuosien puserruksissa jouduttiin miettimään, mistä tehtävistä seurakunnat eivät voi luopua, kirkkolain tehtävämäärittely oli hyvänä apuna. Kirkkolain 2 pykälän mukaan "kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi".

Seurakuntien teettämässä kyselyssä vastaajat asettavat kirkkolain määrittelemät tehtävät erikoiseen tärkeysjärjestykseen. Lähetystyö (kristillisen sanoman levittäminen) löytyy sijalta 16 ja jumalanpalvelukset (Jumalan sanan julistus ja sakramentit) sijalta 12. Parhaiten kirkkolain määrittämistä tehtävistä pärjää kansan silmissä "lähimmäisen rakkauden toteuttaminen" edellyttäen, että lasten päiväkerhoja (2. sija), palvelevaa puhelinta (5. sija) ja ruokapankkia (6.
sija) pidetään sellaisina.

100 vuotta sitten amerikkalainen rautatiekuningas William Vanderbilt saattoi sanoa: "suuri yleisö saa painua helvettiin mielipiteineen". Tänään asiakkaat ja kuluttajat ratkaisevat yrityksen ja yhteisön menestyksen. Yritys muuntaa arvojaan ja toimintatapojaan yleisen mielipiteen edessä, sillä yleistä mielipidettä vastaan toimiminen merkitsee ajautumista sivuraiteille, poistumista markkinoilta.

Mielipidekyselyillä on aina jossain määrin ohjaava vaikutus. Tärkeiksi koetuista toiminnoista pidetään entistä enemmän huolta, niitä kehitetään "ydinosaamisalueiksi". Vähemmän tärkeät jäävät vähälle huomiolle. Ehkä kyselyn tuloksia tulisi tarkastella toisenlaisesta näkökulmasta. Miksi me emme ole osanneet esitellä kirkon keskeisiä ja luovuttamattomia tehtäviä niin, että niiden tärkeys yhteisesti ymmärrettäisiin?
Lasse Vahtola
toiminnanjohtaja, pastori