Ei sapattia määrä-
aikaisissa viroissa

Suomen kansa valitsee kansanedustajan eduskuntaan 4-vuotiskaudeksi, määräajaksi koko kaudeksi. Mikäli edustaja lähtee tänä aikana muihin töihin esimerkiksi opiskelemaan ulkomaille tai muuhun työhön tai toimeen niin, ettei voi päätoimisesti hoitaa kansanedustajan tehtävää, niin kyllä tästä virasta pitäisi osata oma-aloitteisesti sanoutua irti. On eri asia sitten valitaanko edustaja uudelleen eduskuntaan seuraavalla kaudella.

Vaikkakin takana on 17 vuoden pituinen työ eduskunnassa ja on kysymys pätevästä poliitikosta, niin virasta pitäisi erota silloin, kun työsuhde katkeaa. On aivan selvää, että sapattivuodet eduskunnassa tulevat lisääntymään, jos tällaiset vapaat tullaan hyväksymään.

Toinen asia ihmetyttää, että esimerkiksi sosiaalitoimenjohtaja voi olla vuosikausia virkavapaalla, vaikka toimii eduskunnassa täysipainoisesti. Tuskin palaa tälle paikalle enää, eikä varmasti joudu kortistoon, mikäli jää Arkadianmäen tehtävistä pois. Eikö tällaisestakin ex-virkanimityksestä pitäisi sanoutua vapaaehtoisesti irti.

Korkeissa viroissa olevat henkilöt voivat ja haluavat pitää monta virkaa, vaikka työttömyyden uhka ei varmasti ole tähän syynä.
Työtön virkanainen