Uuskäsiala on fiasko

Yksi syy huonoon kirjoitustaitoon (TS 19.3.) on nykyinen uusi tyyppikirjaimisto ja käsiala. Kun aikoinani opettajana lueskelin uutta käsialaa jouduin minäkin monasti toteamaan: tästä ei ota pirukaan selvää.

Uuden tyyppikirjaimiston luominen 1980-luvulla lie ollut tarkoituksena hyvä, mutta sen luojat ovat kyllä surkeasti epäonnistuneet.

Ikävää on käsialan lähes uskomaton epäesteettisyys. Kun vanhaa käsialaa saattoi luonnehtia kauniiksi, selkeäksi ja loogiseksi, niin samaa ei voi sanoa uudesta käsialasta.

Ellei uuskäsialaa kirjoiteta suurella huolella, sen luettavuus voi olla erittäin vaikeata. Se on vaikeasti hahmotettavaa, jos sanokaamme puuttuu i:n pisteitä.

Tosi sotkuista voi kirjoitus olla, milloin matalat kirjaimet i, u, y, v, m, n esiintyvät toistensa välittömässä yhteydessä. Kirjaimet r ja s voivat olla varsinaisia murheenkryynejä.

Merkillinen kummajainen uudessa käsialassa on puolikorkea t-kirjain. Kun vanhassa käsialassa kirjainkorkeutta oli selkeästi vain kaksi, niin uuskäsialassa sitä siis on kolme.

Kun haluttiin eroon vanhasta käsialasta, niin olisiko ehkä ollut parempi ryhtyä kouluissa opettamaan nopeata, pelkistettyä tekstaamista.
Juhani Pettersson
Sauvo