Matkailunedistämis-
koulutusta Turkuun

Turun seudulle pitäisi saada nopeasti korkeakoulutasoista matkailun edistämiskoulutusta. Parasta olisi varmaan työn ohessa suoritettava iltaopiskelumuoto esim. ammattikorkeakoulussa, jolloin jo alalla olevatkin voisivat hyödyntää samanaikaisesti työssään koulutuksen antamaa markkinointi- ja ideointihyötyä.

Tällä alueella tuntuu kangertelevan osaamisen puutteesta, koska Turun ja saariston alueella olisi mitä parhaat mahdollisuudet matkailun hyvinkin laajamittaiseen kehittämiseen - mutta markkinointi ja pitkän tähtäyksen suunnittelu tarvitsisi lisäpontta alaansa koulutetuista ammattilaisista.

Hyvien kouluttajien ja alalla työskentelevien yhteistyöllä Turun ja saariston alue saadaan uuteen nousuun matkailun avulla.
Alue vetovoimaiseksi
yhteisellä yrittämisellä