Hoidetaan nuoret ensin kuntoon

TS/Harri Pälviranta<br />Kirjoittaja korostaa, että huumekoukkuun jäänyt täytyy saada hoitoon heti. "Hän on jo päässyt käsiksi toiseen maailmaan ja on siinä tilanteessa, ettei tajua mikä hänelle on eduksi", hän toteaa.
TS/Harri Pälviranta
Kirjoittaja korostaa, että huumekoukkuun jäänyt täytyy saada hoitoon heti. "Hän on jo päässyt käsiksi toiseen maailmaan ja on siinä tilanteessa, ettei tajua mikä hänelle on eduksi", hän toteaa.

Se voi tulla aivan odottamatta, tai sitten se tulee pikkuhiljaa tietoisuuteesi. Lapsesi voi pärjätä koulussa hyvin. On harrastuksia ja kavereita. Vanhemmilla on omat menonsa ja harrastuksensa. Se ei tapahdu kaikille, mutta on yleisempää kuin osaamme kuvitellakaan. Akateemisesti koulutettujen vanhempien lapset käyttävät niitä yhtälailla kuin alemman sivistystason omaavien lapset.

Älä koskaan sano ei koskaan. Huumeet tulevat yhä kovemmalla voimalla todellisuuteemme. Lapsille, joilla on vaikeuksia koulunkäynnin kanssa, tulisi jo varhaisessa vaiheessa saada riittävää erityisohjausta.

Näinkin voi käydä: Lapsi turhautuu ja alkaa oireilemaan. Hänet otetaan silmätikuksi. Tulee ristiriitoja opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Jos hyvin käy, opettaja ottaa yhteyttä vanhempiin.

Elämä on suurilta osin tuurin kauppaa. Millaiset vanhemmat, opettajat, aviopuolison, jne. tulet saamaan. On hyviä opettajia, mutta myös niitä, jotka eivät osaa käsitellä lasta jolla on ongelmia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi kohtaa tällaisen opettajan, sitä huonommat mahdollisuudet hänen on selvitä. Vaatimukset opettajaa kohtaan kasvavat jos hänet siirretään erityisluokkaan tai erityiskouluun.

Jos tässä vaiheessa opettaja ei ole alansa ammattilainen, surullisen lopputuloksen voi vain kuvitella. Jos opettaja vielä alistaa ja käy käsiksi, hänellä ei ole valmiuksia toimia erityisopettajana.

Näistäkin lapsesi selviää, jos hänellä on tukenaan vanhemmat, jotka jaksavat taistella ja pitää lastensa puolta. Se vaatii ääretöntä tarmokkuutta, mutta entä jos vanhempia onkin vain yksi huolehtimassa. Myös työttömyys, sairaus, lainat, takaukset, alkoholi, harrastukset ja työ voivat vaikuttaa. Lapsi on silloin yksin. Kun tähän vaiheeseen ollaan päästy ja kuvioon tulevat kaverit, joilla on tarjota nuorelle vaihtoehtona huumeet - paon todellisuudesta, paon kaikesta - hän tarttuu siihen herkästi.

Tästä alkaa taistelu lapsen hengen puolesta, taistelu hänen saamisekseen hoitoon. Ja silloin taisteletkin sellaista byrokratiaa vastaan kuten sosiaali- ja terveydenhuolto. Ei huumekoukkuun jääneellä ole varaa odottaa 3-5 vuotta, hoitoon täytyy laittaa heti. Hän on jo päässyt käsiksi toiseen maailmaan ja on siinä tilanteessa, ettei tajua mikä hänelle on eduksi. Mitä lyhyempi käyttöaika, sitä helpompi on eroon pääsy. Hyvänä apuna nuorille ovat sosiaali- ja nuorisotyöntekijät, mutta heidänkin kätensä ovat sidotut, kun ei ole tarjota hoitolaitosta, johon nuori saadaan.

Jos mitään apua ei löydy, tuloksena on yhteiskunnan kannalta helpotus; nuori menehtyy yliannostukseen ja taas on yksi kurja vähemmän hoidettavana. Ensin piti tapahtua vapun kaltainen surullinen tapaus ennen kuin ihmisten silmät avautuivat. "Mitä meille muille ihmisille voikaan tapahtua, ellei asialle tehdä mitään?" Uhreja oli jo enemmänkin monelta vuodelta.

"Vuonna 1983 perustettu Vapaaksi Huumeista ry:n kolme päätavoitetta ovat huumeiden käytön ennaltaehkäisyn, ongelmaisten ja heidän läheistensä auttaminen ja hoitopaikkojen saaminen, sekä lainsäännön aikaansaaminen jossa nuori ihminen saadaan hoitoon tahdosta riippumatta. Kaksi ensimmäistä on jo toteutunut. Kolmatta varten teemme työtä. Vuonna 1988 keräsimme kansalaisadressin, 40 000 nimeä ja veimme sen eduskuntaan", kirjoitettiin v. 1991 Suomen Viikkolehdessä.

Olisiko vihdoin ja viimein aika tehdä jotain?

Pienet lapset ovat koulun jälkeen yksin kotona. Alkoholin vapaa nauttiminen on kaduilla sallittua. Nuorille alle 18-vuotiaille ei löydy riittävästi paikkoja, joissa he voisivat viettää viikonloppuiltaisin turvallisesti aikaansa. Poliiseja ei näy missään, korkeintaan sivukaduilla tarkistamassa onko autoilijoilla turvavyöt päällä. Nuoret ovat kylmissään ja juovuksissa kaupungilla.

"Taidemuseon kunnostukseen kuluisi v. 2000-2001 aikana 10,5 milj. markkaa. Kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty esittää budjettiin Taidemuseon peruskorjaukseen käytettäväksi 16,5 milj mk.", kirjoitti Turun Sanomat 12. lokakuuta 1999.

Jätetään kunnostamatta yksi eloton rakennus ja hoidetaan kuntoon nykynuorison tila. Kaikki muu voi odottaa.
Niin syvälle
sydämeen sattuu