Lääni ja maakunta
samalla linjalla

Pertti Vuola kirjoitti (TS 19.11.) sosiaali- ja terveydenhuollon investointien valtionosuuksista. Hän kärjisti virheellisesti Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen asiasta ottamat kannanotot.

Maakuntahallituksen (18.10.) mielestä "perustamiskustannusten valtionosuus tulee varmistaa ennakkopäätöksen saaneille hankkeille siirtämällä uudistuksen toteutus kahdella vuodella". Lääninhallituksen tiedonannossa (23.9.) sanotaan: "Jos uudistus kaikesta huolimatta halutaan toteuttaa, pitää Koski (maaherra) välttämättömänä siirtymäkauden muuttamista suunnitellun kahden vuoden sijasta neljäksi vuodeksi".

Maakunta- ja lääninhallinto ovat sopineet 18.11.1999 pitämässään ensi vuoden tulosneuvotteluissa, että molemmat osapuolet toimivat yhteistyössä sen puolesta, että kunnat saisivat sosiaali- ja terveydenhuollon investointeihinsa valtionosuuden ohjeellisten myönteisten päätöksen mukaisesti.
Pekka Ojanen
maakuntajohtajan sijainen
Varsinais-Suomen liitto