Saksa antoi
neljä miljardia

Lakimies Kalevi Hölttä kirjoittaa Lapin sodan laskuista 7.11. tässä lehdessä ja vaatii neuvotteluja tuon keväällä 1945 käydyn sodan taloudellisista vahingoista: saksalaisten olisi ne nyt maksettava. Tämä maksukysymys minua arveluttaa.

Saksa on tavallaan ne jo maksanut.

Ragnar Nordström kirjoittaa muistelmateoksessaan Voitto tai kuolema (WSOY 1996, s. 306) korvausasioista näin:

"Meillä oli muun muassa maksamatta Saksalle sotamateriaalitoimituksia neljän miljardin Suomen markan arvosta, mutta asia hoidettiin siten, että Hilbert, jolla oli mukanaan kaikki laskulomakkeensa ja saksalaiset valtakirjat vastaanottaa maksuja Suomen valtiolta, kirjoitti laskut Tukholmassa koko neljän miljardin summalle. Laskut tietenkin antedateerattiin (= päivättiin aikaisemmaksi). Suomen valtio saattoi siten näyttää venäläisille kuitatut laskut, jotka oli laskutettu ja maksettu ennen aselepoa. Hilbert puolestaan sai valtiolta pienehkön provision tästä palveluksestaan."

Paljonko Lapin sota maksoi? Riittikö neljän miljardin etukäteen annettu lahja korvaamaan ne? Ehkä Suomi voittikin tässä julmassa kaupankäynnissä? Kuka osaisi ynnätä menot ja tulot?
Leo Suomela
kirjailija
fil. tri