Koulun käyttämätön voimavara

Musiikkiluokkatoiminta on kuulunut Turun kaupungin koululaitoksen toimintaan jo runsaan kolmenkymmenen vuoden ajan. Toiminta alkoi Puolalan koulussa, myöhemmin se laajeni Kerttulin ja Nunnavuoren kouluun sekä näiden koulupiirien yläasteille. Tällä hetkellä kolmansia musiikkiluokkia on kolme, Puolalan koulussa yksi yli 30 oppilaan luokka ja Kerttulin sekä Nunnavuoren koulussa kummassakin puolikas.

Oppilaita alkaville musiikkiluokille voitaisiin ottaa noin 120. Vuosien mittaan hakijoiden määrä on kuitenkin vähentynyt, ja tänä syksynä aloittajia oli vain kuutisenkymmentä. Toinen mokoma olisi vielä mahtunut mukaan musisoimaan. Voidaan siis sanoa, että olemassa oleva koulun voimavara on pahasti vajaakäyttöinen.

Jokaisessa musiikkiluokkakoulussa on innostuneet ja ammattitaitoiset opettajat, suhteellisen hyvä välineistö ja valmiudet antaa oppilaille musiikin käytännön ja teorian alkeisopetusta sekä johdattaa ja tukea myös taloudellisesti oppilaiden koulun ulkopuolista musiikin opiskelua. Lisäksi musiikkiluokat ovat suuri rikkaus koko koululle. Olisi sääli, jos ne jostain koulusta loppuisivat liian pienen oppilasmäärän takia. Pitkän tähtäimen suunnitelmia tehdessään kannattaa myös huomata, että nykyään kaikkiin lukioihin (myös musiikkilukioon) eri yläasteilta hakeutuvat oppilaat ovat kaikki samalla lähtöviivalla.

Musiikkiluokille kuten muillekin erityisluokille haetaan toisen luokan syksyllä. Kouluista koteihin lähetetään lähiaikoina hakemuskaavakkeet, joista selviää valintamahdollisuudet. Musiikkiluokalle hakeminen on mielestämme hyvin varteenotettava mahdollisuus. Siellä oppilaat saavat jo pienestä pitäen itsetuntoa vahvistavaa ylimääräistä esiintymiskokemusta erilaisissa, suurissakin tilaisuuksissa. Kuorot ja koulun järjestämä leiritoiminta kehittävät muun ohessa lasten sosiaalisuutta. Ja tietenkin musiikista saattaa tulla lapselle ja nuorelle mukava ja kehittävä harrastus, joka pitää heidät poissa kadun kiusauksista.
Tea Palmu
Veikko Niemi
Kerttulin koulu