Miksi media vaikenee
Ilkka Hakalehdosta?

Suomen EU-jäsenyys ja sen seuraukset ovat viiden vuoden aikana tulleet suurimmalle osalle suomalaisia tutuksi. Työttömyys ei ota poistuakseen, teollisuus, tuotanto ja pääomat siirtyvät ulkomaille, menetämme oman markan ja itsenäisen talouspolitiikan. Valtion omaisuus on lähes myyty ulkomaalaisomistukseen ja silti kansaa odottaa 420 miljardin markan ulkomaanvelan maksaminen. Edessä on myös kansallisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta luopuminen, puolueettomuusaseman menettäminen ja idänsuhteista päättämisen siirtyminen Suomen kansan valitsemalta eduskunnalta ja presidentiltä.

Hakalehto on päämäärätietoisesti, ainolla oikealla menetelmällä parlamentaarisin ja poliittisin keinoin vastustanut ylikansallisen päätöksentekokoneiston valtaannousua, Suomen itsenäisyyden menettämistä ja sitä kautta Suomen kansan elinolojen ja turvallisuuden menettämistä.

Toisin kuin muilla EU-mielisillä presidenttiehdokkailla Hakalehdon tukijoilla ei ole käytössä suuria rahavaroja eikä propagandavälineitä.

Tiedotusvälineiden vapaus ja vastuu ovat herättäneet keskustelua. Jotta kansanvalta ja parlamentarismi toimii, jokaisen äänestäjän tulee saada jokaisesta presidenttiehdokkaasta ja heidän puolustamista arvoista riittävästi tietoa. Demokratian toiminnan kannalta tiedotusvälineillä ei pidä olla mitään syytä vaieta presidenttiehdokkaiden ainoasta tohtorista, Ilkka Hakalehdosta.
Aaro Mikkonen
Yläne