Hannunniitun kouluongelmaan
pikaisesti myönteinen ratkaisu

Hannunniitun koulun oppilaat, opettajat ja oppilaiden vanhemmat ovat tyytyväisinä huomioineet kaupunginjohtaja Armas Lahoniityn vuoden 2000 budjettiesityksen, joka sisältää mm. viiden miljoonan markan määrärahan Hannunniitun koulun lisärakentamiseen.

Myönteisen päätöksen varmistamiseksi haluamme edelleenkin painottaa, että:

- Hannunniitun koulun tilaongelma on akuutti. Syksyllä koulutyönsä aloittaneesta 15 perusopetusryhmästä yksi opiskelee tilapäisjärjestelyin kotitalousluokassa, ja toinen luokka koulun kirjastotiloissa. Uhkakuvana on, että lähivuosina jopa 150 alueen lasta on jäämässä ilman lähikoulupaikkaa.

- Vuonna 1996 käynnistyi Hannunniitun koulun ja C.O. Malmin koulun yhteistyö, jonka tarkoituksena on tukea huonokuuloisia oppilaita heidän koulunkäyntinsä alkuvaiheessa. Ilman lisätiloja tämä hanke on uhattuna.

- Vuoden 1999 alussa astui voimaan uusi perusopetuslaki, jonka mukaan oppilaille on turvattava mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka. Hannunniitun koulu on lain tarkoittama lähikoulu myös mm. Kohmon alueen lapsille.

- Turku-strategian yhtenä painopisteenä ensi vuodelle on mm. nuoriso ja panostaminen koulutukseen. Uusi hanke Turun nostamiseksi elintarvike- ja lääkealan johtavaksi biokaupungiksi edellyttää myös mitä todennäköisemmin Itäharjun alueen koulu- ja oppilaspaikkojen lisäämistä.

- Hannunniitun koulun lisärakennus mahdollistaa tulevaisuudessa esim. yhä kasvavien esikouluryhmien, iltapäiväkerhojen yms. toimimisen samoissa tiloissa.

Nyt on kyse myös mitä suurimmassa määrin inhimillisistä tekijöistä, mm. oppilaiden ja opettajien työviihtyvyydestä ja koulun hyvästä ilmapiiristä.

Herkässa esipuberteetti-iässä olevia lapsia ei pitäisi erottaa tutusta kouluyhteistöstä ja ystäväpiiristä, jotka yhdessä muodostavat kodin ulkopuolisen turvaverkoston ja parhaimmillaan ehkäisevät lasten syrjäytymistä.

Lisäksi Hannunniitun koulun oppilaspaikkojen lisääminen mahdollistaa monissa perheissä sisarusten yhteiset ja turvalliset koulumatkat.
Hannunniitun koulun vanhempainyhdistys