Valtion ei tule vetäytyä
julkisesta rakentamisesta

TS/Riitta Salmi<br />"Kuntien edun mukaista on, että valtio edelleen osallistuu koulujen, kirjastojen, sairaaloiden, vanhainkotien yms. perustamiskustannuksiin silloin, kun niitä rakennetaan", toteaa kirjoittaja.
TS/Riitta Salmi
"Kuntien edun mukaista on, että valtio edelleen osallistuu koulujen, kirjastojen, sairaaloiden, vanhainkotien yms. perustamiskustannuksiin silloin, kun niitä rakennetaan", toteaa kirjoittaja.

Varsinais-Suomen liiton hallituksen lokakuun kokouksessa oli otettu kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon suunniteltuun valtionosuusuudistukseen myönteisessä mielessä. Maakuntahallituksen enemmistö näytti hyväksyvän sen, että valtio ei enää rahoittaisi esim. sairaaloiden ja vanhainkotien rakentamis- ja peruskorjaushankkeita. Valtio antaisi vuosittain vain summan rahaa ja kunnat saisivat käyttää sen miten tahtoisivat.

Järjestelmän tuonsuuntainen muutos aiheuttaa varmasti vaikeuksia alle 20 000 asukkaan kunnille. Niissähän ei ole jatkuvaa julkista rakentamista kuten esim. Helsingissä. Suomen kuntien enemmistön on todella hankalaa koota rahaa jopa vuosikymmenen päässä olevan hankkeen toteuttamista varten. Myös se, että valtio vetäytyisi rakennusvastuusta, ei ole kuntien edun mukaista, ei edes Helsinginkään.

Länsi-Suomen läänin maaherra Heikki Koski ja lääninneuvos Pekka Paatero ovatkin puheenvuoroissaan ihmetelleet valtiovallan suunnitelmaa ja päättämää ratkaisua STM:n sektorin osalta. He ovat myös lausuneet pelkonsa saman systeemin ulottamisesta opetusministeriön hallinnonalaan, jolloin se koskisi mm. kouluja, kirjastoja ja liikuntapaikkoja.

Maakunnan kuntien suuri enemmistö on samaa mieltä kuin läänimme maaherra ja lääninneuvos. Kuntien edun mukaista on, että valtio edelleen osallistuu koulujen, kirjastojen, sairaaloiden, vanhainkotien yms. perustamiskustannuksiin silloin, kun niitä rakennetaan. Maakuntahallituksen enemmistö (kok, Sdp, vas.liitto ja vihreät) on kuitenkin asettanut valtion suunnitelmat kuntien edun edelle. Keskusta ja Rkp olivat toista mieltä.

Tämä on hämmästyttävää!

Koko maakuntahallituksen ja myös V-S:n liiton henkilöstön pitäisi edustaa ja peilata kuntien mielipiteitä. Varsinais-Suomen liittohan on sen jäsentensä eli kuntien etujärjestö. Liiton hallituksen enemmistö näyttää toimivan toisin kuin kuntien etu vaatisi ja Länsi-Suomen läänin korkeimmat virkamiehet olettaisivat.

Mitä poliitikkoja maakuntahallituksen kokouksissa istuukaan, ei ainakaan kuntien ja kuntalaisten etua ajavia.

Kuntien luottamus maakuntahallitukseen on järkkymässä.
Pertti Vuola
maakuntavaltuuston jäsen.