Saastuneisuudesta
ei ole Turussa vaiettu

Kari Tammi arvelee (TS 10.11.), ettei Majakkarannan alueella ole mitenkään huomioitu alla olevan maaperän saastuneisuutta. Turun kaupungin ympäristövirasto toteaa tähän, että kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat seikat viittaavat siihen, että Majakkaranta on turvallinen asuinympäristö. Alueen rakentamisen yhteydessä ilmeni kaksi lähinnä öljystä saastunutta aluetta. Niillä suoritettiin asianmukainen maaperän saneeraus.

Koska maaperän mahdollinen saastuminen näyttää Helsingin Myllypuron tapauksen jälkeen askarruttavan turkulaisiakin (vrt. nimimerkillä varustettu mielipidekirjoitus TS:ssa 29.10.), kerrottakoon seuraavaa: Ympäristövirasto on hiljattain tehnyt laajan, yhteensä 610 kohdetta käsittävän selvityksen maaperän saastuneisuudesta Turun kaupungin alueella. Kaksi ja puoli vuotta kestäneen projektin tulokset on koottu kahteen julkaisuun (Turun kaupungin ympäristöviraston julkaisut 2/1996 ja 1/1998). Julkaisut ovat maksuttomia ja niitä saa virastostamme osoitteesta Linnankatu 61. Julkaisuja on niiden valmistuttua jaettu mm. rakennuttajille sekä kaupungin rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisille. Lisätietoja maaperän saastumisesta antaa myös virastomme jätehuoltohenkilökunta, puh. 262 3411.

Edellämainittujen julkaisujen sisältämät tiedot on koottu pääasiassa arkistolähteistä. Ns. epävirallisia kaatopaikkoja ei näissä lähteissä ole. Ympäristövirasto arvioi, että eri puolilla kaupunkia on varmaankin - koska ihmisillä on asiasta selvästi muistitietoa - ollut epävirallisia kaatopaikkoja. Lainsäädäntöhän on ollut näissä ja muissa ympäristöasioissa hyvin puutteellista aivan viime vuosikymmeniin saakka. Tähän mennessä kertyneen tiedon mukaan epäviralliset kaatopaikat eivät kuitenkaan ole olleet luonteeltaan tai sijainniltaan sellaisia, että niistä olisi vaaraa tai haittaa asutukselle.

Vaikka meillä tämä käsitys onkin, olemme koko ajan valppaina maaperän saastuneisuuden suhteen. Rakentajat ja viranomaiset tarkkailevat jatkuvasti kaivuutöitä tehtäessä maaperän laatua. Jos ilmenee, että maaperässä on sinne kuulumattomia aineksia, ryhdytään heti puhdistustoimiin.
Mikko Jokinen
Ympäristötoimenjohtaja