Kelan tulisi luopua
takaisinperinnästä

Kelan tulisi luopua kokonaan kansaneläkkeiden takaisinperinnästä. Kansaneläkelaitos on mennyt sekaisin laskuissaan, vastuu oikeiden summien selvittämisestä ei voi olla eläkkeensaajilla itsellään. Monissa tapauksissa kysymys on pienistä korotuksista pieniin eläkkeisiin, jotka ovat huvenneet jokapäiväisiin välttämättömyyksiin - ruokaan ja asumiseen!

Ben Zyskowiczin innolla ajama etuuksien väärinkäytön tehovalvonta on johtanut "hosuvaan" takaisinperintään Kansaneläkelaitoksessa. Vasta tiedotusvälineiden kautta Kelan valtuutetut saivat mm. tiedon asiasta. Lähes salassa valmisteltu asia toteutettiin siten uhkaavin ja syyllistävin kirjein. Näin on synnytetty monissa seniorikansalaisissamme kohtuutonta pelkoa ja huolta.

Paras ratkaisu nyt olisi muuttaa kansaneläkelakia, siten että kansaneläkkeiden takaisinperinnästä luovuttaisiin kokonaan. Tämän lainmuutoksen toteuttaminen on mahdollista hyvinkin nopeasti, jos vain asia saa tarvitsemansa kannatuksen. Vaikka takaisinperinnästä tuleekin nyt luopua, on aiheellista tehdä Kelassa perinpohjainen selvitys, mistä ja miten virheet ovat syntyneet ja tuottaa sitä kautta uudet toimintamallit, jotta jatkossa eläkkeet, etuudet ym. tulevat säädetyn suuruisina henkilöille, joille ne kuuluvat.
Mikko Immonen
Kansanedustaja
Kelan varavaltuutettu
vasemmistoliitto