EU:n oma armeija
vakauttaisi oloja

EU:n sekaantuessa lähialueiden kriiseihin on ollut puhetta "euroarmeijan" perustamisesta. Tähän mennessä EU on osallistunut vain jälleenrakennukseen Naton hoitaessa pommitukset ja muut sotilaalliset operaatiot.

Kun USA yrittää "maailmanpoliisin" ominaisuudessa laajentaa vaikutusvaltaansa, EU:n pitäisi omalla armeijalla rauhoittaa lähialueet ja näin poistaa USA:lta yksi tekosyy lähettää joukkoja ja lisätä valtaansa Euroopassa. Varsinkin, jos kaikki maat osallistuvat armeijan varustamiseen, se voisi olla oiva askel kohti yhdentynyttä Eurooppaa, ehkä jopa liittovaltiota.

Monet maat ovat varmasti haluttomia ylläpitämään "toista armeijaa", mutta jos samalla sitoudutaan puolustamaan kaikkia EU:n alueita, kulut ja miehistö voitaisiin vähentää suoraan valtion omasta armeijasta.

EU-armeija olisi varmasti omiaan vakauttamaan oloja ja yhdentäisi Eurooppaa paremmin kuin mikään kokous tai sopimus.
Mikko Järvinen
15 v.