Tullin tehtäväkenttä
on laaja

Nimimerkin "Sivusta seuranneen" ("Tullilla outoja siviilipartioita", TS 8.11.) tarkoittamaa moottoriajoneuvojen "polttoainevalvontaa" eli ns. "löpövalvontaa" on ohjeistettu Laissa moottoriajoneuvoverosta sekä Asetuksessa moottoriajoneuvoverosta.

Laki moottoriajoneuvoverosta koskee moottoriajoneuvon käyttämistä muulla voimalla tai polttoaineella kuin sekoittamattomalla bensiinillä tai bensiinialkoholilla, jolloin valtiolle on suoritettava moottoriajoneuvoveroa.

Ao:n lainsäädännön valvonta kuuluu poliisi- ja tulliviranomaisille, joilla viranomaisilla on tehtävänsä hoitamiseksi oikeus suorittaa mm. moottoriajoneuvojen tarkastuksia.

Kirjoittaja "Sivusta seurannut" on puuttunut tärkeään asiaan kirjoittaessaan liikenneturvallisuudesta, jota asiaa viranomaistoiminnan yhteydessä on syytä aina korostaa.

Turun tullin moottoriajoneuvoverovalvontaa suorittavat virkamiehet käyttävät ao. toiminnassa pääsääntöisesti tullin virka-asusteita sekä tulevat esittämään asiakkaalle aina tullin virkakortin.

Moottoriajoneuvoverovalvontaa suorittavat tullivirkailijat pyrkivät valitsemaan tarkastuskohteet siten, että moottoriajoneuvot ovat valmiiksi pysähtyneinä. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa tullivirkailijat pysäyttävät moottoriajoneuvon tarkastukseen noudatetaan hyvin tarkasti tieliikennelain sekä tieliikenneasetuksen määräyksiä kiinnittäen erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen. Pysäyttämisessä käytetään pääsääntöisesti tieliikennelaissa mainittua pienoiskoossa olevaa liikennemerkkiä "pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten".

"Sivusta seuranneelle" voin ilmoittaa, että Turun tulli ottaa kiitollisuudella vastaan yksilöidymmät tiedot ao. tapahtumista oman toimintansa edelleen kehittämiseksi. Tässä yhteydessä asianomaisen artikkelin yksilöimättömillä tiedoilla on mahdotonta keskustella "Sivusta seuranneen" kuvailemista tapahtumista tarkemmin.
Arto Honka
Läntisen tullipiirin valvontayksikön
päällikkö, apulaisjohtaja