Turun kokoomus
vennamolaisella linjalla

TS/Jari Laurikko<br />"Turun porvarillisella enemmistöllä on ollut useita vuosia aikaa vahvistaa kaupungin taloutta kokoomuksen esittämillä lääkkeillä, mutta suunta onkin ollut päinvastainen", kirjoittaa Aki Linden. - Kuva valtuuston kokouksesta vuodelta 1997.
TS/Jari Laurikko
"Turun porvarillisella enemmistöllä on ollut useita vuosia aikaa vahvistaa kaupungin taloutta kokoomuksen esittämillä lääkkeillä, mutta suunta onkin ollut päinvastainen", kirjoittaa Aki Linden. - Kuva valtuuston kokouksesta vuodelta 1997.

Kuulun niihin turkulaisiin, joita kunnallisveroprosentin nostaminen kiukuttaa. Tiedän kaupunginjohtajan tehneen kaikkensa, että Turku voisi jatkaa 17 prosentin kunnallisverolla. Seinä nousi kuitenkin vastaan, kun lautakunnat yksi toisensa jälkeen ilmoittivat, että tämä johtaa järjettömiin palveluiden leikkaamisiin: kaksi lukiota lakkautetaan, kirurginen sairaala ja vanhainkoteja suljetaan, jne.

Turussa on todellinen budjettivalta siirtynyt virastojen päälliköille, jotka johtamissaan toiminnoissa eivät noudata kaupunginvaltuuston hyväksymiä talousarvioita, vaan antavat menojen kasvaa yli raamien. Ei tästä voi muuta seurata kuin verojen ja maksujen korotuksia.

TS:n (2.11. ja 8.11.) mukaan kokoomus on nyt tekemässä kunnallispolitiikkaa vastustamalla verojen korotusta. Kokoomuksen esittämä "vaihtoehto" on kuitenkin täysin savijalkainen. Sellaista ei kukaan kokoomuslainen kaupunginjohtaja suostuisi esittelemään. Ei mitään todellista budjettitasapainoa tehdä "merkitsemällä korkomenot pienemmiksi" tai "laskemalla tulot suuremmiksi". Ei talousarvioon myöskään voi kirjoittaa toiveajatteluna mielivaltaisia tavoitteita kiinteistöjen myyntituloista tai rationalisointihyödyistä. Tällaiset tärkeät toimenpiteet, joita sinänsä kannatan, on ensin todellisuudessa tehtävä ja mikäli niissä onnistutaan alkaa vaikutus näkyä budjetissa mm. verotuspaineen keventymisenä.

Turun porvarillisella enemmistöllä on ollut useita vuosia aikaa vahvistaa kaupungin taloutta kokoomuksen esittämillä lääkkeillä, mutta suunta onkin ollut päinvastainen. Miksi? Sen enempää kokoomus kuin muutkaan puolueet eivät ole pystyneet pureutumaan Turun talouden todelliseen ongelmaan, joka on käyttömenojen liian nopea kasvu.

Tähän ongelmaan ovat sekä veroprosentin korotus että "laskennalliset keinot" huonoja ratkaisuja. Veroprosentin nosto sentään tuo todellisuudessa lisätuloja, "toivelaskelmat" sen sijaan johtavat helposti alijäämään ja vielä pahempaan talouskriisiin.

Työskentelin seitsemän vuotta Porin kaupungissa budjettivastuullisena virkamiehenä. Opin näkemään miten tehdään taloudellisesti hallittua kunnallispolitiikkaa. Tärkein sääntö oli, että seuraavan vuoden verotuloille ei lasketa liiallista kasvua. Jos toteutunut kehitys oli arvioitua parempi, sai kaupunki kehittämisvaraa.

Käyttömenojen kasvun tiukkuus oli toinen pääsääntö. Tätä myös valvottiin. Porin veroprosenttia ei ole nostettu kahteenkymmeneen vuoteen. Maanantaina 8.11.1999 Porin valtuustossa Sdp:n ja kokoomuksen äänin hyväksyttiin veroprosentiksi edelleen 17.

Turun kunnallistalouden kehitys on ollut toisenlainen. Menot kasvavat hallitsemattomasti, uusia toimintoja aloitetaan kevyin perustein ja puolueet hakevat talouslääkkeitä lisätuloista - toiset todellisista, toiset kuvitelluista.

Pelkästään vuodesta 1995 vuoteen 1998 kasvoivat sosiaali- ja terveyslautakuntien menot 300 miljoonalla markalla! Tämä vastaa kunnallisveron nostamista kolmella prosentilla ja on suurempi summa kuin kaupungin liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja pelastuslautakuntien vuosibudjetit yhteensä.

Olen ehkä väärä henkilö opettamaan Turun kokoomukselle porvarillista talouspolitiikkaa, mutta sen tiedän, että taloutta ei saada kuntoon toiveajattelulla. Yksityinen yritys menee sellaisin keinoin konkurssiin.

Todelliset vaihtoehdot ovat nykyistä tiukempi menopolitiikka tai suuremmat tulot. Jälkimmäinen voidaan tehdä verotusta ja maksuja nostamalla ja osin myös myymällä omaisuutta, mutta vastuullinen kunnallispoliitikko ei kirjaa omaisuuden myyntiä tuloksi ennen kuin se on toteutunut.

Olen todella pettynyt siihen, että kaupunkimme suurin puolue rakentaa kunnallispolitiikkansa löysälle populismille. Kun tiedän tätä harjoitettavan laitavasemmalla jo perinteisesti, on vakava asioiden hoito Turussa nyt sosiaalidemokraattien ja keskiryhmien varassa.
Aki Linden
Sdp:n Turun kunnallistoimikunnan jäsen,
kaupunginvaltuutettu 1977-1997