Yliampuvaa
puhdistamokeskustelua

Jätevesipuhdistamohankkeen tiimoilla tehtyjen päätösten mielekkyyttä on viime aikoina pyritty kyseenalaistamaan kovin perusteettomin väittein. Puhutaan mm. kuin itsestäänselvyytenä 500 milj. kustannuksista, vaikka asiantuntija-arvioissa liikutaan kahta puolen 350 miljoonan. Samoin julkisuudessa on kerrottu jätevesien tulevan aina Saloa ja Raumaa myöten, ilman että tällaiselle väitteelle olisi löydettävissä tukea todellisuudesta.

Myöskin on luotu katteettomia toiveita mahdollisuudesta siirtää puhdistamo jonnekin matkojen päähän, vaikka hyvin tiedetään että toteutuskelpoisia vaihtoehtoja on tässä vaiheessa jäljellä vain tasan kaksi; uusi Kakolaan taikka nykyinen puhdistamo.

Kaikesta päätellen kansalaisten oletetaan tietävän ja ymmärtävän näistä asioista kovin vähän. Näkyvä muistuttelu lähestyvistä kunnallisvaaleista viittaa myös poliittisten motiivien mukanaoloon. Kaupunginvaltuustoa yritetäänkin nyt kovin repivästi painostaa hylkäämään louhimiseen tarvittavat kaavamuutokset ja täten itse kampittamaan kumoon kesäkuussa tekemänsä päätökset puhdistamon sijoittamisesta Kakolan kallioon. Pitkälle valmisteltu Pyhäjärvi-vesihankehan kariutui vuosikymmenen alussa juuri tuonkaltaiseen poliittiseen farssiin, josta seuranneet vesitekniset ja taloudelliset ongelmat ovat vieläkin kelvollista ratkaisua vailla.
Oma järki käyttöön