Koiraveron ansiosta Turkuun
ympärivuorokautinen päivystys

Koiraverosta on viime aikoina kirjoitettu aina silloin tällöin. Usein on tuotu esille sellainen näkemys, että koirat ja niiden omistajat eivät saa vastineeksi juuri mitään. Varsin vähälle huomiolle on jäänyt se todellinen syy, minkä vuoksi Turun kaupungissa päätettiin vuonna 1991 jatkaa koiraveron perintää.

Turun kaupunginvaltuuston koiraveropäätöksen tärkeänä perusteluna oli se, että koiraveron turvin voitiin järjestää koirille ja muillekin lemmikkieläimille ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys.

Koirien omistajat olivat äänekkääseen sävyyn vaatineet kaupungin järjestämiä eläinlääkäripalveluja arki-illoiksi ja jatkamaan viikonvaihdepäivystyksiä, koska yksityiset eläinlääkäriasemat olivat niinä aikoina suljettuina.

Turun kaupungissa ymmärrettiinkin lemmikkien omistajien vaatimuksia ja koiraveron myötävaikutuksella saatiin määrärahoja eläinten terveydenhuoltoon.

Tämä järjestely aiheuttaa kaupungille vuositasolla n. 500 000 mk:n kustannukset, jotka johtuvat mm. kaupungin maksamista varallaolokorvauksista päivystäville eläinlääkäreille ja pieneläinhoitajille. Lähes koko koiraveron tuotto käytetään näin ollen koirien ja siinä sivussa myös muiden lemmikkien hyväksi.

Yksityisenä toimintana tällainen kattava ympärivuorokautinen päivystys ei ole toteutunut missään maassamme eikä olisi toteutunut Turussakaan. Niinpä ainoa mahdollisuus oli verovarojen avulla ja yksityisten eläinlääkäreiden myötävaikutuksella toteutettu järjestelmä. Se ei tarkoita eläinten ilmaista terveydenhuoltoa, mutta järjestelyn avulla voitiin taata se, että apua on ylipäätänsä jostain helposti saatavana.

Kun totuus koiraverosta on nimenomaan koirien hyvinvointiin tähtäävä, tuntuukin hieman oudolta se, että Turun alueella niin paljon purnataan koiraverosta ja siitä, että vastineeksi ei saada mitään. Mikään laki ei velvoita järjestämään yksin-omaan lemmikkieläimille tarkoitettua erillistä omaa päivystystä ja pääkaupunkiseutua ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta muualla maassamme on lemmikkien sairauksien hoito päivystysaikoina paljon huonommin järjestetty.

Jos koiravero joskus poistetaan, niin toivottavasti samalla ei poisteta suurella vaivalla aikaansaatua lemmikkien eläinlääkäripäivystysjärjestelmää, joka myös eläinsuojelun kannalta ajateltuna on ainutlaatuinen maassamme.
Turun kaupungin eläinlääkintähuolto
Jaakko Rasi
III kaupungineläinlääkäri