Virheellistä puhelin-
laskua ei peritä

Viitaten H. Martikaisen kirjoitukseen virheellisesti laskutetuista Internet-puheluista, haluamme korjata virheelliseksi muodostuneen käsityksen Turun Puhelimen laskutuskäytännöstä ao. tapauksissa ja lisäksi selvittää kyseiseen laskutusvirheeseen johtaneet syyt. Turun Puhelin ei vaadi asiakkaaltaan kokonaissuoritusta virheellisestä laskusta, vaan alan yleisen käytännön mukaisesti ainoastaan laskun riidattomasta osuudesta eräpäivään mennessä. Reklamaatiot lähtevät Turun Puhelimessa selvitykseen välittömästi asiakaspalautteen jälkeen. Yleensä asiat saadaan selvitetyksi jo ennen eräpäivän umpeutumista, jolloin asiakkaalle voidaan ilmoittaa laskun oikea loppusumma suoritusta varten.

Turun Puhelin Oy ei itse ole Internet-operaattori, vaan toimii omalla alueellaan Internetin käyttöön tarvittavien yhteyksien tarjoajana. Asiakkaan kannalta on kuitenkin selkeämpää, että Internet-puhelut laskuttaa kokonaisuutena oma puhelinyhtiö, eivätkä Internet-operaattori ja puhelinyhtiö erillisillä laskuillaan. Turun Puhelin toimii yhteistyöpartnerina useimmille Internet-operaattoreille, mm. Soneralle, Saunalahden Serverille ja Kolumbukselle. H. Martikaisen tapauksessa virhe oli syntynyt H. Martikaisen käyttämän Internet-operaattorin virheellisestä palveluveloituksesta, jonka Turun Puhelin edelleen laskutti asiakkaaltaan. Kiitämme H. Martikaista asian esille tuomisesta, jonka johdosta palveluveloitusvirhe saatiin nopeasti korjattua.
Turun Puhelin Oy