Telehallintokeskus vastaa

Tällä palstalla (TS 23.11.) tiedusteltiin Telehallintokeskukselta mahdollisuutta saada opiskelija-alennusta televisiolupamaksuun.

Päätöksen televisiolupamaksun suuruudesta sekä mahdollisista alennuksista tekee valtioneuvosto. Telehallintokeskus kerää televisiolupatulot valtion radiorahastoon, josta katetaan lähes 80 prosenttia Yleisradio Oy:n kustannuksista. Televisiolupahallinnon kustannukset ovat vajaa 2,4 prosenttia kerätyistä lupamaksuista.

Opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennukset vähentäisivät lupatuloja oleellisesti ja lisäisivät tuntuvasti TV-lupahallintoa ja sen kustannuksia. Käytännössä jo sen todistaminen, että on oikeutettu alennukseen olisi hankalaa. Se edellyttäisi opiskelijakortin tms. todistuksen esittämistä vähintään kerran lukuvuodessa.

Esko Kotilainen
johtaja
Telehallintokeskus, televisiolupapalvelut