E18 pikaisesti valmiiksi myös Salosta Lohjalle

TS/Arto Takala<br />E18-tien rakentaminen on edennyt Paimion Hajalaan, jossa on pengerretty Helsingin junaradan ylittävää siltaa.
TS/Arto Takala
E18-tien rakentaminen on edennyt Paimion Hajalaan, jossa on pengerretty Helsingin junaradan ylittävää siltaa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoksen puheenjohtaja Kari Rajamäki tarkasteli tämän lehden yleisön osastossa 23.11. liikenteen kehittämishankkeita ja niitten taloudellisuutta hieman tarkoitushakuisesti.

Lehtikirjoituksessaan Rajamäki toteaa liikennejaoston pyrkivän hankkeitten mahdollisimman optimaaliseen, taloudellisesti edulliseen eteenpäin viemiseen.

Näin luonnollisesti tulee olla, mutta Rajamäki jatkaa, että "valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto ei ole millään varsinaissuomalaisten ryöstöretkellä" unohtaen kuitenkin, että asiantuntijoitten esitys 200 mmk:n käyttämisestä 1999 välillä Paimio-Muurla on Rajamäen väittämästä huolimatta supistunut matkalla eduskuntaan jo 150 mmk:aan, eli voitaneen puhua ryöstöretkestä.

Taustalla lieneekin Rajamäen toinen toteamus eli lainaten kirjoitusta "pyrimme hankkeiden perusteltavuuteen ja eduskunnan hyväksymien hankkeitten mahdollisimman edulliseen ja tasapuoliseen läpivientiin".

Valtakunnalla ei tällä hetkellä, eikä valitettavasti jatkossakaan, ole mahdollisuuksia toimia muuten kuin tarpeitten mukaan, ns. tasapuolisuus tänä päivänä muistuttaa vanhahtavaa kehitysaluepolitiikkaa, jonka jälkiä edelleen valtakunnassa joudutaan paikkaamaan.

Valtatie 1/E18 -tie, joka välillä Paimio-Muurla on pitkälti rakenteilla, täyttää valmistuessaan vuonna 2002 kaikki tarvittavat kriteerit ja vastaa samalla EU:n vaatimiin Eurooppa-tieverkon normitavoitteisiin.

Sama koskee myös väliä Muurla-Lohja, jonka yksityiskohtainen tiesuunnittelu on käynnistymässä ja sen jatke Lohjalta nykyisen moottoritien päähän Lohjanharjulle on jo toteuttamisvalmis.

Viittauksia asiantuntijoitten kritikoimaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukseen (11/98) pidän asiattomana ottaen huomioon sen, että yleisestikin on tiedossa moottoriteitten liikennettä kokoava vaikutus. Niitä oikein suuntaamalla ja rakentamalla paranevat sekä liikennöimis- että ympäristöolosuhteet.

Lisäksi on syytä huomauttaa, ettei suuria investointeja tehdä pelkästään tätä päivää vaan myös tulevaisuutta varten. Tämä koskee erityisesti kansallisesti tärkeää strategista investointia eli koko moottori- ja rautatiejärjestelmää EU:n hyväksymässä Pohjolan kolmiossa Turun, Helsingin ja Pietarin välillä.

Ilkka Kanerva
kansanedustaja (kok)
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja