Hätätapaukset ohittavat jonon

TS/Vesa-Matti Väärä<br />Ambulanssin tuodessa huonokuntoisen potilaan suoraan toimenpidehuoneeseen on useimmiten kyseessä potilas, joka on tutkittava ja hoidettava ennen odotustilassa olevia. Myös omin avuin päivystykseen tulleiden joukossa voi olla erittäin nopean avun tarvitsijoita, kirjoittaa Raision sosiaalijohtaja Marjatta Satokari.
TS/Vesa-Matti Väärä
Ambulanssin tuodessa huonokuntoisen potilaan suoraan toimenpidehuoneeseen on useimmiten kyseessä potilas, joka on tutkittava ja hoidettava ennen odotustilassa olevia. Myös omin avuin päivystykseen tulleiden joukossa voi olla erittäin nopean avun tarvitsijoita, kirjoittaa Raision sosiaalijohtaja Marjatta Satokari.

Nimimerkki "Äiti Raisiosta" kirjoittaa 20.11. lehdessä potilasjonon ohituksista Raision terveyskeskuksen päivystyksessä 12.11. Kokemus ei varmasti ollut kirjoittajalle positiivinen, mutta ohitusmenettelyyn oli selvät syyt. Kyse ei ole lasten tai lapsiperheiden syrjimisestä.

Olen tarkistanut 12.11. Raision terveyskeskuksen päivystyksessä käyneiden potilaiden atk:lle kirjautuvat tulo- ja lähtöajat sekä käyntien syyt. Olen keskustellut ko. päivänä päivystäneen lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Jonon ohittaneiden kohdalla on ollut selvä lääketieteellinen syy nopeaan hoitoonpääsyyn. Salassapitosäädökset estävät minua kuitenkin kertomasta minkälaisista tapauksista tällä kertaa oli kysymys.

Yleensä päivystysvastaanotolla noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä. Usein tästä periaatteesta kuitenkin joudutaan poikkeamaan. Ambulanssin tuodessa huonokuntoisen potilaan suoraan toimenpidehuoneeseen on useimmiten kyseessä potilas, joka on tutkittava ja hoidettava ennen odotustilassa olevia. Vakavasti sairas potilas vie myös aikaa flunssapotilasta enemmän, jolloin odotusajat venyvät.

Myös omin avuin vastaanotolle tuleva voi olla erittäin nopean avun tarpeessa ja ohittaa silloin muita odottajia. Tässä muutamia tavallisia syitä: Silmävamman saaneen potilaan näkö saattaa olla kiinni ensiavun nopeudesta. Astmakohtaus tai allerginen reaktio saattaa viedä erittäin nopeasti hengenvaaralliseen tilanteeseen. Moni sydänveritulppapotilas on omalla autolla tai jalan tullut päivystysvastaanotolle, samoin pahaa luunmurtumaa tai runsaasti vuotavaa haavaa hoidattamaan tuleva.

Päivystysvastaanotto on tänä päivänä usein, joskaan ei aina, ruuhkainen ja odotusajat saattavat venyä pitkiksi. Lisätyövoiman saaminen on kuitenkin nyt kiinni tiukasta taloudesta. Toisaalta ruuhkautumista ja palvelutarpeen kasvua syntyy myös hallintokuntamme muilla sektoreilla: sosiaalityössä, päivähoidossa, vanhusten palveluissa, vain muutamia mainitakseni. Meidän on tarkkaan mietittävä, missä tarve kulloinkin on suurin.

Toivon, että seuraavina vuosina pääsemme siirtymään omalääkärijärjestelmään, joka näyttäisi vähentävän jonotusongelmia ja helpottavan hoitoonpääsyä. Asian kehittely on jo asialistallamme.

Marjatta Satokari
sosiaali- ja terveysjohtaja
Raisio