Jali Raita ja Campoyn asia

Turun Sanomat väittää 22.11., että olisin pyytänyt kokoomuksen johdon ryhdistäytymistä KKO:n Campoyn päätöksen takia. Näin en esittänyt ja se olisi jopa lainvastaista oikeuden moittimista julkisesti. Campoyn asia tuli kokouksessa esille, kun Maija Perho vastasi erääseen tuomioistuinlaitoksen tilaa koskevaan kysymykseen. Perho mainitsi mm., että kyse olisi Campoyn lasten kuulemisvelvollisuudesta.

Omassa kommentissani totesin, että tämä ei ole Campoyn jutun ydin vaan se, että Kerstin Campoylle on Vaasan hovioikeudessa myönnetty lopullisesti lastensa yksinhuoltajuus, joka sittemmin on myös KKO:n päätöksessä vahvistunut.

Yksinhuoltajuus juontuu siitä, että lapset ovat aina olleet Suomessa Jämsänkoskella väestörekisterissä ja Kerstin Campoy oli jo v. 1995 eli ennen Yhdysvaltojen matkaansa nostanut avioero- ja huoltajuusoikeudenkäynnin Jämsän käräjäoikeudessa. Huoltajuus voidaan ja pitää Suomessa lasten asuinpaikan vuoksi ratkaista. Isälle on myös tuomittu maksuun lasten elatusmaksut. Avioero on Suomessa vielä ratkaisematta Miguel Campoyn pakoilun vuoksi. Jos lapset "palautettaisiin" Yhdysvaltoihin, niin kyseessä olisi Suomen hallitusmuodon 7:n tarkoittama karkoittaminen, koska he ovat myös Yhdysvaltojen kansalaisia.

Hallituksessa kokoomuksen mandaatilla istuva oikeusministeri Jussi Järventaus on ollut Campoy-asiassa henkilökohtaisesti aktiivinen, joten asiassa syntynyt Campoyta tukeva mutta viranomaisiin kriittisesti suhtautuva julkisuus voi kääntyä kokoomus-puoluetta vastaan. Pyysin kokoomuksen johtoa selvittämään asiaan liittyvät tosiasiat ja tilanne. Puheessani en ottanut kantaa KKO:n päätöksiin.

Vastauspuheenvuorossaan Ville Itälä oli ymmärtänyt myös tarkoitukseni väärin, mutta kun en saanut enää puheenvuoroa, niin tätä virheellisyyttä en voinut oikaista.

TS:n artikkelissa oli nimeeni liitetty sana "turkulainen". En ole syntynyt Turussa enkä siellä myöskään asu, vaan kokouksessa olin Someron kokoomuksen valtuuttamana osallistujana.

TS:n lukijoille todettakoon, että Kerstin Campoy lienee jättänyt lastensa, Yhdysvaltojen kansalaisten puolesta, pyynnön Yhdysvaltojen suurlähettiläälle diplomaattisesta suojelusta Suomen viranomaisten laitonta karkoittamista vastaan kuin myös sisäasiainministeriölle turvapaikan saamiseksi Suomessa lapsilleen ulkomaan kansalaisina.

Jali Raita