Aikaa ja laatua perheen yhdessäoloon

Lapset ja nuoret ovat yhteiskuntamme peruspilareita, joiden varaan yhteiskunnan jatkuvuus ja kehittäminen rakentuvat. Siksi meidän vanhempien on syytä huolestua uutisista, miten liian monet nuoret voivat henkisesti huonosti.

Kaikilla lapsilla on perusoikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Sen takaa Lapsen Oikeuksien sopimus, mikä hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus on eri valtioiden näkemys siitä, mitä lapsen oikeuksia tulee kunnioittaa. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991.

Lasten ja nuorten elinympäristön täyttää valitettavan usein kaikenlainen väkivaltaviihde. Suositut tv-sarjat sisältävät inhimillisyyden kaikki rajat ylittävää, mutta viihdeteollisuuden taitavasti tarjoilemaa väkivaltaa. Netin kautta välitettävät väkivalta ja siveettömyydet ovat ehkä tulevaisuuden suurin uhka tavoitteellemme turvata lasten elinpiiriä.

Meidän vanhempien on otettava enemmän vastuuta myös lasten henkisen kehityksen eri tekijöistä. Vastuunkantajia ovat kaikki isät ja äidit, mummut ja vaarit sekä kaikki lasten kanssa toimivat työssä tai harrastuksissa. Ilahduttavaa on ollut havaita, ettei lainsäätäjäkään ole unohtanut tärkeätä rooliaan. Ensi vuoden alusta alkaen lapsille sopimattomien tv-ohjelmien esittämistä rajoitetaan lailla, joka määrää tv-yhtiöitä esittämään haitalliset ohjelmat vuorokaudenaikaan, jolloin lapset eivät normaalisti katso televisiota. Säädös perustuu EU:n yhteisiin sopimuksiin.

Tutkimusten mukaan lasten ja vanhempien yhdessä käyttämä aika on vähentynyt huomattavasti. Suomessa vanhemmilla on aikaa lapsilleen keskimäärin kahdeksan minuuttia vuorokaudessa ja USA:ssa vain neljä minuuttia vuorokaudessa. Tärkeää ei kuitenkaan ole se, montako minuuttia yhdessä ollaan vaan se, miten ollaan yhdessä. Pelkkä läsnäolo ei riitä, jos vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä puuttuu.

Perheen asema tulee korostumaan uudelleen ja vanhemmillekin tulee opettaa vastuun ja velvollisuuden tunnetta. Jatkossa emme voi tukeutua siihen, että yhteiskunta pitää huolen lapsista ja nuorista. Se on meidän kaikkien tehtävä. Lapsen turvallisuus lähtee kotoa ja sitä vahvistetaan päiväkerhoissa, koulussa ja harrastusten parissa.

Pertti Hemmilä,
neljän lapsen isä