Kirjoittajavieras Helena Metso:
Maaseutu on voimavara

Suomi on OECD:n mukaan 98 prosenttisesti maaseutua ja noin puolet meistä suomalaisista asuu maalla. Maatalousväestön osuus työvoimasta on noin 100000 henkeä.

Yksi maatalousyrittäjä työllistää elintarvikeketjun eri toimialoilla kolme henkeä. Kun peruspalvelut, liikenneyhteydet ja yrityspalvelut otetaan huomioon, niin kyse on sadoistatuhansista työpaikoista. Alkutuotannon säilyttäminen ja elintarvikehuollon omavaraisuus ovat olleet turvamme vaikeinakin aikoina.

Meneillään oleva siirtymäkausi on aiheuttanut paljon epävarmuutta viljelijäväestön keskuudessa. Ylhäältä tullut ohjaus ja tukilomakkeiden täyttö ei tunnu mielekkäältä. Suomalainen maanviljelijä haluaa saada kohtuullisen korvauksen työstään eikä lomakkeiden täytöstä ja näennäisviljelystä.

Sekä kansallisia että EU:n tukijärjestelmiä pitää yksinkertaistaa. Nyt järjestelmät ovat liian vaikeaselkoisia ja tahattomista virheistä tulevat kohtuuttomat sanktiot uhkaavat viljelijän oikeusturvaa ja aiheuttavat tavatonta henkistä stressiä.

Suomalaisten itse tulee varmistaa kansallisen elintarvikehuolloin toimivuus nyt ja jatkossa, sillä EU:n maatalouspolitiikka kyseenalaistaa Suomen peltoviljelyn kannattavuuden. Ilman peltokasvien viljelyä Suomessa ei voisi myöskään olla kannattavaa kotieläintuotantoa.

Tavoitteeksi EU-politiikassa tulee asettaa alueiden tasapuolinen kehittäminen ja omaleimaisuuden säilyttäminen. Suomessa on päästävä koko maata koskeviin yhtenäisiin tuotanto- ja investointitukijärjestelmiin. Kansalliset tuet on toteutettava vähintään EU:n liittymisasiakirjoissa sovitulla tavalla.

Tavoitteena tulee olla koko maan hyvinvointi - ei ainoastaan maatalousväestön. Maatalous ja koko maaseutu tulee nähdä voimavarana, taloudellista turvallisuutta ja tervettä omavaraisuutta luovana tekijänä.

Yhteiskunnan tulee vahvistaa elinvoimaista elinkeinotoimintaa ja tervettä yrittäjyyttä ja luoda tyydyttävät elinolot myös maaseudun asukkaille. Valmiiksi rakennettuja palveluverkostoja ei kannata purkaa, vaan on edullisempaa tukea ihmisiä jäämään suurten keskusten ulkopuolelle.

Tuotantokustannukset Suomessa tulevat aina olemaan korkeammat kuin Keski-Euroopassa luonnonolosuhteiden takia. Kylmästä talvesta on toisaalta hyötyä meille; emme tarvitse suuria torjunta-ainemääriä, koska pakkanen puhdistaa merkittävän osan peltomme tuholaisista ja kasvitaudeista. Kesiemme valoisuuden ansiosta tuotteemme ovat erittäin aromikkaita.

Yhdistyneessä Euroopassa puhdas ja eettisesti osaava maatalouselinkeino on vahvuutemme.

Kirjoittaja on SKL:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja ja toimii puolueensa maatalouspoliittisen ohjelmatyöryhmän vetäjänä.