Rataa kehitettävä

Alastaron moottorirata on kansallinen ykköskohde tällä hetkellä. Rata on monipuolinen suorituspaikkojen suhteen ja alueelle kehitellään lisäarvoa niin hiihdossa kuin näyttelytoiminnastakin.

Uuden radan tavoittelu pääkaupunkiseudulle on 20-30 vuoden aikana usein esille tuotu asia, jonka suhteen ei ole tapahtunut mitään - tuskin nytkään. Viestit sekä ministeri Siimeksen että muiden poliitikkojen taholta kertovat, ettei F1-rataa tulla rakentamaan yhteiskunnan varoin kuten AKK on vaatinut.

Ainoaksi realistiseksi vaihtoehdoksi jää Alastaron moottoriradan kehittäminen. Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan on yhdessä edesautettava tätä. Tämän radan kehittäminen voi tapahtua edullisimmin kustannuksin ja vaiheittain edeten. Rata-alue on jo nykyisellään riittävä EM-tason tapahtumille ja jos Suomessa katsotaan olevan edellytyksiä MM-tason tapahtumalle, on paikka kaikella todennäköisyydellä Alastaro.

Matti Tunkkari
Alastaron kunnanjohtaja