Opiskelun edut
tarpeiden mukaan

Mielipidesivulla (TS 2.11.) joku kirjoitti "Verohelpotukset pois ikuisilta opiskelijoilta". On syytä huomioida, että vika ansiottomiin etuihin on järjestelmässä eikä ihmisissä. On ansiokasta, että ihmiset viitsivät opiskella työnsä ohella.

On syytä kuitenkin korostaa, että kokopäivästä ansiotyötä tekevien (siis jo ammatti-ihmisten), pitkään yliopistossa ensimmäistä tutkintoaan suorittavien henkilöiden edut eivät rajoitu pelkästään verohelpotuksiin. Ansiottomia etuja ovat täysin ilmainen terveydenhuolto hammaslääkäripalveluineen, puoli-ilmaiset kulttuuri- ja julkisen liikenteet palvelut, ym. muut edut ja palvelut, joita vain päätoimisten opiskelijoiden tulisi saada. Milloin näihin nyt täysin laillisiin, mutta ansiottomiin etuihin puututaan?

Nähdäkseni ansiotyössä olevien ihmisten ei tule saada opiskelijakorttia, vaan jonkinlainen muunnelma perinteisestä kortista, mikä erottaa (varakkaan) henkilön köyhästä opiskelijasta. Siten opintotukea ja muita etuja voitaisiin suunnata ja lisätä ensimmäistä tutkintoaan suorittaviin opiskelijoihin, jotka ovat todella tuen tarpeessa. Se kai on tukitoimien alkuperäinen idea. Opiskeluun liittyvät edut on lähdettävä tarpeista.

Köyhien opiskelijoiden puolesta