Vanhusten hyväksi palautuu
RAY-rahoja moninkertaisesti

Mikko Taivaisen ajatuksenkulku (Treffi 12.11.) Raha-automaattiyhdistyksen rahansiirtokuvioista on hieman ontuva. Hän päättelee, että kun RAY:n avustuksista käytetään vanhustenhuoltoon 23 prosenttia, eläkeläiset hyötyvät pelaamistaan rahoista vain sen 23 prosenttia.

Kuitenkin RAY:n pelejä pelaavista vanhusten osuus on varsin pieni. Tutkimusten mukaan 65-74 -vuotiaiden osuus pelimarkoista on vain noin kolme prosenttia, ja viikoittain pelaavista henkilöistä on vanhuuseläkeläisiä vain noin viisi prosenttia. Vanhusten hyväksi käytetään RAY-rahoja siis huomattava määrä heidän pelaamiinsa rahoihin verrattuna. Lisäksi monet vanhukset hyötyvät myös kansanterveyssektorille kuten sairausjärjestöille myönnetyistä rahoista.

Sitkeästi elävä käsitys eläkeläisten runsaasta pelaamisesta perustunee siihen, että vanhukset pelaavat yleensä enimmäkseen marketeissa, joissa he ovat suuren yleisön näkyvillä. Monet vanhukset myös usein vain kuluttavat aikaansa kauppojen pelipaikoissa seuraten muiden pelaajien pelejä. Anniskelupaikoissa ja huoltoasemilla eläkeläisten osuus pelaajista on varsin pieni.

Saila Hiitola
RAY-tiedotus