Sosiaalityöntekijöillä kovat paineet

Alan ammattilaisina ilahduimme julkisuudessa käynnistyneestä keskustelusta sosiaalityön kriisistä (TS 18.10.). Myös me sosiaalityöntekijät olemme huolissamme tilanteen kehityksestä. Olemme todella kriisissä!

Kun toimeentulotuen piirissä Turun sosiaalikeskuksessa vuonna 90 oli n. 2500 asiakasperhettä, oli sosiaalityöntekijöitä 30, vuonna 98 asiakasperheitä on n. 7400 sosiaalityöntekijöiden lukumäärän ollessa 48. Vuoden 99 alusta on suunnitelmissa vähentää sosiaalityöntekijöiden määrää vuoden 90 tasolle. Kuitenkaan näköpiirissä ei ole, että asiakasmäärät olisivat vähenemässä samassa suhteessa.

Nykyiset asiakasmäärät jo kertovat, ettei vähennetyllä sosiaalityöntekijöiden määrällä selvitä. Nykyiset 4-6 viikon jonotusajat sosiaalityöntekijöiden vastaanotolle venyvät 7-8 viikkoon.

Laki, joka turvaa kansalaisille subjektiiviset oikeudet, määrittelee myös sosiaalityöntekijöiden työtä. Täyttyvätkö lainlaatijan määräykset, kun sosiaalityöntekijöiden määriä vähennetään?

Asiakaskuntamme on vuosien kuluessa muuttunut: laman, pitkäaikaistyöttömyyden ja työelämän stressaavuuden seurauksena perheiden kriisit, huumeiden ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö, mielenterveysongelmat ja moniongelmaisuus samoin kuin väkivaltaisuus ovat lisääntyneet.

Ennaltaehkäisevään työhön tai ihmisten elämäntilanteiden laajempaan kartoitukseen työaikamme ei ole enää pitkään aikaan riittänyt. Lastensuojeluperheiden ongelmiin emme ole kyenneet puuttumaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Mikään ei ole kalliimpaa kuin korjaava työ liian myöhään tehtynä.

Ammattitaitoisina sosiaalityöntekijöinä haluaisimme kohdata asiakkaamme hänen tarpeitaan kuunnellen ja kunnioittaen, sillä kun asiakas tulee kriisissä oikein kohdatuksi, hänen ei tarvitse juosta luukulta luukulle.

Koska kriisi voi kohdata meitä jokaista ammattiin tai asemaan katsomatta me Turun kaupungin sosiaalityöntekijät olemme sitä mieltä, että kahden kuukauden odotus asioiden selvittämiseksi on kohtuuttoman pitkä aika.

Turun kaupungin alueellisten sosiaalitoimistojen ja sosiaaliasemien sosiaalityöntekijät