Laillisuuskasvatukseen
löytyy kiinnostusta

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki valittelee (TS 11.11.) sitä, että ketään ei ole kiinnostanut hänen ajatuksensa laillisuuskasvatuksen merkityksestä. Kuusimäki on onneksi väärässä, senhän osoittaa jo marraskuun alussa Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan Helsingissä järjestämä seminaari "Koulun mahdollisuudet rikollisuuden ehkäisyssä", jonne oli kutsuttu erityisesti koulutoimen parissa työskenteleviä. Tämä seminaari pohjautui em. neuvottelukunnan viime helmikuussa julkaistun koulutyöryhmän muistioon.

Myös täällä paikallistasolla toimitaan laillisuuskasvatuksen tiimoilta. Meidän koulupoliisijärjestelmämme huolehtii omalta osaltaan tästä kasvatuksesta, mutta sen lisäksi kaivataan kyllä lisääkin toimenpiteitä.

Lukioissa järjestetään lakitiedon kursseja, joskin on todettava, että erityisen suuri tarve laillisuuskasvatukseen on peruskoulun yläasteella, jolloin tavoittavuus on lukiota suurempi. Hyvin ilahtunut olen siitä, että Turussa Rieskalähteen yläasteella on aiheeseen liittyvää koulutusta järjestetty jo muutaman vuoden ajan. Tämänkaltaisen opetuksen soisi kuuluvan automaattisesti koulujen opetussuunnitelmiin tai -ohjelmaan.

Myös rikosten sovittelutoiminnan piirissä on pohdittu sovittelun ja sen ohessa rikoslainsäädäntömme käytännön asioiden (seuraamusjärjestelmä, vahingonkorvausasiat) esittelyä peruskoulujen yläasteella ja lukioissa.

Valtakunnallinen Suomen Sovittelun Tuki r.y. valmistaa koulutusaineistoja, joista viimeisin esimerkki on yhdessä Turun seudun sovittelijat r.y.:n kanssa yhdessä tuotettu sovittelun esittelyvideo, jonka soisi kuuluvan koulujen perusopetusmateriaaliin.

Pari vuotta sitten Turun seudun sovittelijat haki määrärahaa RAY:ltä Turun ja lähialueen kouluissa tapahtuvaa laillisuuskasvatustoimintaa varten (avustus oli tarkoitettu kattamaan vapaaehtoistyöntekijöiden matka- ja ruokailukustannuksia), mutta valitettavasti hanke ei tuolloin onnistunut. Yhdistys miettii tässä vaiheessa asiaa uudemman kerran, ja todennäköisesti Turun ja naapurikuntien kouluhallinnon kanssa keskustellaan asiasta ensi vuoden alkupuolella. Näitten keskustelujen pohjalta harkitaan laillisuuskasvatushankkeen toteuttamista yhdessä poliisi-, syyttäjä- ja oikeustoimen kanssa.

Laillisuuskasvatuksen toteuttaminen peruskouluissa vaatii yhteistyötä eri viranomaisten ja vapaaehtoistyöjärjestöjen välillä. Työ on jo alkanut, ja jatkamme sitä mielihyvin edelleenkin.

Eero Pulli
erityissosiaalityöntekijä
Turun sosiaalikeskus
rikosten sovittelutoimikunta