Liikuntapaikkoja
Lounais-Suomeenkin

Nimimerkki EJ on kirjoituksessaan (TS 11.11.) halunnut ymmärtää väärin kirjoitukseni Alastaron moottoriradan kehittämisestä.

Kirjoituksessani nimenomaan en pitänyt hyvänä julkisuudessa ollutta esitystä 100 miljoonan investoinneista FI-tason moottorirataan pääkaukunkiseudulle.

Vajaalla kymmenesosalla tästä summasta voidaan Alastaron rata täydennysrakentaa F3000 kisojen edellyttämään valmiuteen. Ehkä tällä satsauksella päästään jo tekniseen valmiuteen hakea Suomeen FI-kisoja, jos muutoin siihen Suomessa on edellytyksiä. Alastaron radalla on parhaat perusedellytykset olemassa.

Suuret liikuntapaikkainvestoinnit suuntautuvat jo nyt nykyisin aika yksipuolisesti pääkaupunkiseudulle. Alastaron radan kehittämisen pitää ollakin koko Lounais-Suomen hanke.

Nimimerkki puuttuu kirjoituksessaan myös vakavaan satovahinkoasiaan. Tätä kysymystä ei voida hoitaa veikkausvoittovaroilla. Keskusta on tehnyt esityksen eduskunnassa käsittelyssä olevaan lisätalousarvioon 200 miljoonan lisämäärärahasta. Tällä voitaisiin hoitaa yleiskorvauksena vaikeimmat väliinputoajaryhmät tiloista, joita on paljon juuri myös Varsinais-Suomessa.

Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja (kesk)