Pääkirjoitus 6.11.1998
SAK:n vaaliohjelma on
ristiriitainen vaatimuslista

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on esittänyt valtiovaltaan kohdistuvat tavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle. Lista on pitkä ja laadullisesti monihaarainen. Se ulottuu verotuksen uudistamisesta suomalaisten osaamiseen ja työssä jaksamiseen, eikä siinä ole unohdettu sen paremmin eläkepolitiikkaa kuin edessä olevia energiaratkaisujakaan.

SAK:n keskeisenä tavoitteena ja vaatimuslistan läpikäyvänä ajatuksena on toinen työttömyyden puolitus, joka merkitsisi 200000 uuden työpaikan luomista ensi vaalikaudella.

Keskusjärjestö sanoo laatineensa ohjelmansa niin, ettei sen toteuttajaksi ole ajateltu tiettyjä puolueita. SAK ei halua ottaa kantaa seuraavan hallituksen muodostajista, kuten tässä vaiheessa oikein onkin.

Jo heti ohjelman julkistamisten jälkeen kävi täysin selväksi, ettei SAK saa kaikkien verotusta koskevien uudistusesitystensä taakse ainakaan kokoomusta, jonka puheenjohtaja Sauli Niinistö sanoutui jyrkästi irti pääomatulo- ja yhteisöveron nostamisesta 28 prosentista 33 prosenttiin.

SAK perustelee tällaisen muutoksen tarpeellisuutta valtion muiden verotulojen vähenemisellä ensi vaalikauden 1999-2003 aikana.

Pääomatulojen verotuksen kiristämisessä SAK tulee lähelle eräiden vasemmistopoliitikkojen mieliaihetta. Ikäänkuin valtion rahahuolet ja työttömyysongelmakin ratkaistaisiin sillä, että pääomatulojen verotusta kiristettäisiin tuntuvasti.

Asia on suurin piirtein päinvastoin. SAK:n kaavailema 5 miljardin markan verotulojen lisääntyminen todennäköisesti osoittautuisi arvottomaksi kuplaksi, kun pääoma pakenisi muutenkin niukoilta Suomen pääomamarkkinoilta. Ilman pääomia ei maahan synny ainoatakaan uutta työpaikkaa.

Sen sijaan myös SAK:ssa ollaan oikeilla jäljillä, kun yhdeksi vaatimuslistan avainkohdaksi on otettu työn verottamisen keventäminen nimenomaan pieni- ja keskituloisten osalta. Nykyinen hallitus on jo pannut alulle verotuksen keventämisen, mutta se vaatii jatkoa myös vaalien jälkeiseltä hallitukselta riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat mukana.

SAK:n työttömyyden vähentämisohjelma on kunnianhimoinen, mutta keinot sen saavuttamiseksi ovat jyrkässä ristiriidassa järkevän talouspolitiikan kanssa.

Keskusjärjestö ehdottaa joittenkin ohjelmallisten tavoitteidensa toteuttamiseksi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistä toimenpideohjelmaa, vaikka tällaisesta yhteistoiminnasta on aivan viime ajoiltakin huonoja kokemuksia. Voimassa olevan tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä perustettiin peräti 23 työryhmää selvittämään tulosopimuksessa auki jääneitä kysymyksiä. Useimpien määräajat ovat menneet umpeen ilman että merkittäviä yhteisesti sovittuja eväitä lainsäädännölle olisi syntynyt.

SAK:lla suurena keskusjärjestönä on epäilemättä aito tarve tuottaa ehdotuksia ja ajatuksia myös maan kulloisenkin hallituksen käyttöön. Mitä vähemmän nämä ehdotukset ovat keskenään ristiriitaisia, sen paremmat mahdollisuudet niillä on aikanaan muovautua myös lainsäädännöksi poliittisten päättäjien käsissä.