Pysäkki takaisin
Ruusukortteliin

Avoin kysymys johtaja Erkki Airaksiselle. Ruusukortteli on palvelujen kehto, josta hyötyvät (toivon mukaan) niin talon asukkaat kuin ulkopuolisetkin. Talossa on paljon myös harrastusmahdollisuuksia, kuten askartelua, liikuntaa, viihde- ja tanssitilaisuuksia, uintia ym. ym. Puhumattakaan ruokailu- ja kahviopalveluista.

Ulkopuolisia käyttäjiä on myös paljon, mutta kulkumahdollisuudet taitavat olla heikentyneet, mm. ympärilinja on otettu pois ja sitä kautta myös Ruusukorttelin lähistöllä ollut pysäkki. Tästä ovat näreissään useat ikäihmiset, joiden toiveena olisi saada kaikkia hyvin palveleva reitti niiaavalla bussilla (matalalattiabussi).

Monasti käy niin, että ikäihmiset vetäytyvät kuoreensa jäämällä neljän seinän sisälle. Jos hän kuitenkin haluaisi osallistua harrastuksiin mm. Ruusukorttelissa ja samalla käydä asioilla keskustassa. Tähän tulisi antaa mahdollisuus mm. sujuvien ja toimivien liikenneratkaisujen muodossa. Miten on, onko pysäkin palauttaminen Ruusukorttelin läheisyyteen liikennelaitoksen suunnitelmissa? Tätä toivovat monet vähän kauempaa tulevat ikäihmiset.

Jouko Montén