Politikointia
taksivuoroilla

"Taksijärjestelmän toimivuus vaarassa" -otsikolla Ilkka Kanerva käsitteli tällä palstalla 30.10. julkaistussa kirjoituksessaan eduskunnan käsittelyssä olevaa henkilöliikennelakia.

Kirjoitus oli asiallinen ja noudatti täysin taksiliikenteen harjoittajien ja liikennevaliokunnan kantaa. Mutta vähän myöhässä.

Liikenneministeriön palautemuistiossa 22.10. liikennevaliokunnalle todetaan mm. että liikenneministeriön käsityksen mukaan on mahdollista tässä vaiheessa luopua lain 13 pykälän 3 momentin muutoksesta ja seurata....jne. Kyseessä oleva pykälä koskee ajovuorojärjestystä.

Takaisinvedon ministeriö teki liikennevaliokunnan asiantuntijakuulemisen jälkeen. Valiokunta oli jo tällöin yksimielinen ko. pykälän hylkäämisestä. On hyvä, että valiokunnan kanta saa kannattajia asian käsittelyn edetessä täysistuntoon.

Reino Ojala
kansanedustaja (sd)
liikennevaliokunnan jäsen